Digital DNA
Private Equity

RB 20/2015 (3.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta raportu 60/2012

W związku z powzięciem przez Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) wątpliwości co do treści raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 24 września 2012 r., po dokonaniu czynności sprawdzających i powzięciu w ich wyniku potwierdzonych informacji, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 24 września 2012 r.:

Pierwotna treść raportu:

„Pan Norbert Biedrzycki, jest absolwentem Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.”

Poprawiona treść raportu:

„Pan Norbert Biedrzycki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University.”

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Od dnia 1 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Zarządzania – Polish Open University została włączona w struktury Akademii Finansów i Biznesu należącej do grupy Uczelni Vistula.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes   Zarządu

 

Data publikacji raportu: 03/06/2015 11:40