Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 19/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wygaśniecie gwarancji finansowej udzielonej przez Spółkę

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje iż w dniu 13 marca 2020 roku, spółka MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, dokonała wykupu wyemitowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 699.000.000,00 CZK (około 115.544.700,00 złotych*) (dalej: „Obligacje”).

W związku z wykupem Obligacji, dnia 13 marca 2020 roku wygaśnięciu uległa gwarancja finansowa udzielona przez Spółkę jako zabezpieczenie wyemitowanych Obligacji, opiewająca na kwotę 908.700.000,00 CZK (około 150.208.110,00 złotych*) (dalej „Gwarancja”).

O udzieleniu oraz warunkach udzielonej przez Spółkę Gwarancji, Spółka informowała w raportach bieżących:

– RB 15/2016 z dnia 11 marca 2016 roku,

– RB 21/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku,

– RB 96/2016 z dnia 12 października 2016 roku.

*przyjmując, że 1 korona czeska (CZK) odpowiada wartości 0,1653 złotego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 13/03/2020 22:27