RB 19/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wyjście z iZettle AB

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”), informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. („MCI PV”) w dniu 17 maja 2018 roku, zawarł z PayPal Holdings Inc. („Nabywca”), umowę sprzedaży przez MCI PV na rzecz Nabywcy, wszystkich posiadanych (2 276 420, słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym iZettle AB (szwedzki numer rejestrowy: 556806-0734) z siedzibą w Sztokholmie („Umowa Sprzedaży”) („Spółka”).

Szacowana kwota ze sprzedaży przez MCI PV wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi około 44 mln USD, finalna wartość jest uzależniona m.in. od daty wejścia w życie Umowy Sprzedaży i zostanie podana w osobnym raporcie bieżącym.

Wejście w życie Umowy Sprzedaży uzależnione jest od uzyskania przez Nabywcę zgody szwedzkiego nadzoru finansowego (ang. Swedish Financial Supervisory Authority, szw. Finansinspektionen) na przejęcie Spółki przez Nabywcę.

MCI przez spółkę zależną posiada 52,56 % certyfikatów inwestycyjnych w MCI PV.

iZettle AB z siedzibą w Sztokholmie to europejski lider na rynku mPOS (akceptacji płatności mobilnych dla średnich, małych oraz mikro przedsiębiorstw). Poza rozwiązaniami typu mPOS, Spółka dostarcza swoim klientom pożyczek na kapitał obrotowy, zintegrowane rozwiązanie typu cloud-POS oraz platformę analityczną do obsługi księgowości. Model biznesowy działa z powodzeniem na 12 rynkach (w tym Wlk. Brytania, Skandynawia, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Meksyk, czy też Brazylia).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/05/2018 09:02