RB 15/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok z dnia 23 kwietnia 2018 roku na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok wynika z przyczyn proceduralnych.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2018 roku pozostają bez zmian.

Poniżej Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

• Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 27 kwietnia 2018 roku,
• Jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,
• Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 17 września 2018 roku,
• Jednostkowy raport za III kwartał 2018 roku – 26 listopada 2018 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/04/2018 16:09