Digital DNA
Private Equity

RB 11/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Skup akcji własnych – informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Akcyjnej MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że wobec zakończenia z dniem 5 lutego 2020 r. przyjmowania przez Noble Securities S.A. ofert sprzedaży akcji Spółki zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie” opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 stycznia 2020 r.  (dalej „Zaproszenie”), w dniu 13 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od Noble Securities S.A. informację na temat liczby akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie. Zgodnie z otrzymaną informacją liczba akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w terminie składania ofert sprzedaży akcji wynikającym z Zaproszenia wyniosła łącznie 945.259.

Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz Spółki zaplanowane jest na dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/02/2020 17:46