RB 10/2023 Rozpoczęcie procesu nabywania akcji Spółki przez MCI.EuroVentures 1.0.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki z dnia 31 marca 2023 nr 6/2023 oraz z dnia 15 maja 2023 r. nr 9/2023 informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. („MCI.EV”) opublikował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dostępne pod adresem https://mci.pl/mcicapitatfi/skup-akcji-mci-capital-asi-sa).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 16/05/2023 19:50