Digital DNA
Private Equity

RB 10/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 lutego 2020 roku, otrzymał od Członka Zarządu Spółki Pana Pawła Kapicy, rezygnację z dniem 7 lutego 2020 roku z członkostwa w Zarządzie Spółki.

Pan Paweł Kapica sprawował funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Paweł Kapica nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 07/02/2020 21:43