Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 1/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. („Spółka”), informuje,  iż dnia 8 stycznia 2020 roku MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („Sprzedający”) zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie („Kupujący”), umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, odpowiednio: („Umowa Sprzedaży”) („Udziały”) („Netrisk”).

Sprzedający oraz Kupujący ustalili, iż cena sprzedaży za Udziały obejmuje:

a) kwotę 55.293.957,00 EUR, płatną Sprzedającemu przez Kupującego w zamian za 53,75% udziałów w Netrisk,

b) 23,65% udziałów w spółce Broker Topco Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, których własność Kupujący przeniesie na Sprzedającego w zamian za 21,82% udziałów w Netrisk.

Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,06% certyfikatów inwestycyjnych.

Po przeniesieniu własności Udziałów, Sprzedający posiada pośrednio 23,65% udziałów w Netrisk.

Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/01/2020 16:36