RB 36/2013 (19.07.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji obligacji serii H1

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H1) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H1

Subfundusz

Seria certyfikatów

Liczba certyfikatów

Łączna wycena certyfikatów

MCI.EuroVentures 1.0

A

                     538                          16 482 728,54 zł
MCI.EuroVentures 1.0

B

                     621                          19 025 603,02 zł
MCI.EuroVentures 1.0

C

                  2 153                          65 961 551,22 zł
MCI.TechVentures 1.0

E

              141 133                          20 952 282,50 zł
MCI.TechVentures 1.0

I

                11 950                            1 721 997,53 zł
MCI.TechVentures 1.0

O

                  3 003                               477 352,78 zł
MCI.TechVentures 1.0

P

                85 711                          14 095 903,26 zł

                      138 717 418,85 zł

 

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19/07/2013 14:35