Połączenie MCI i PEM – informacje

57/2020 Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez Pana Tomasza Czechowicza oraz MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/12/2020 23:25