Połączenie MCI i PEM – informacje

56/2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MCI Capital ASI S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Jarosławem Dubińskim i Panem Grzegorzem Warzochą oraz z Członkami Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowicz oraz Panią Ewą Ogryczak oraz od Pana Tomasza Czechowicz powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

Załącznik nr 1,

Załącznik nr 2,

Załącznik nr 3,

Załącznik nr 4.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/12/2020 23:24