5/2021 Zmiana Planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą („Spółka”, ,,Spółka Przejmująca”) ze spółką Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, (,,PEM”, ,,Spółka Przejmowana”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka oraz PEM postanowiły dokonać zmiany uzgodnionego przez nie Planu Połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. (,,Plan Połączenia”) i przyjęły nowe jednolite brzmienie Planu Połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Konieczność dokonania zmian Planu Połączenia wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia w dniu 26 stycznia 2021 r. wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej i spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz Tomasza Czechowicza, w ramach którego przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji PEM rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w par. § 3 Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. „Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej”.

Załączniki:

  1.  Zmiana planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną,
  2. Plan połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/02/2021 18:42