Połączenie MCI i PEM – informacje

33/2020 Wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MCI Capital S.A. „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 40/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., informuje, iż dnia 25 czerwca 2020 roku, doszło do wykonania umów sprzedaży akcji Frisco S.A. zawartych w dniu 23 grudnia 2019 r., tj.:

a) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. „MCI.TV” przeniósł na Eurocash S.A. własność 15.719.608 akcji Frisco S.A., stanowiących 50,75% akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A. za kwotę 116,6 mln złotych oraz

b) Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty „HV” przeniósł na Eurocash S.A. własność 1.500.000 akcji Frisco S.A., stanowiących 4,84% akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A. za kwotę 11,1 mln złotych.

Spółka w funduszu MCI.TV posiada 45,12% certyfikatów inwestycyjnych.
Spółka w funduszu HV posiada bezpośrednio 45,28% certyfikatów inwestycyjnych.
Po przeniesieniu własności ww. akcji Frisco S.A., MCI.TV oraz HV nie posiadają żadnych akcji w kapitale zakładowym Frisco S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/06/2020 07:18