Połączenie MCI i PEM – informacje

24/2021 Zgłoszenie uchwały o łączeniu się Spółki z Private Equity Managers S.A. oraz złożenie wniosku o rejestrację połączenia ww. spółek, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w Sądzie Rejestrowym

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Niniejszym, Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką pod firmą Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („PEM”) (jako spółki przejmowanej) informuje o zgłoszeniu przez Spółkę w dniu 11 czerwca 2021 r. do Sądu Rejestrowego uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o łączeniu się Spółki z PEM w celu wpisania wzmianki o tej uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz o złożeniu przez Spółkę w dniu 11 czerwca 2021 r. wniosku o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki z PEM, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 11/06/2021 18:37