Połączenie MCI i PEM – informacje

23/2021 Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital ASI S.A. (,,Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 8 czerwca 2021 roku.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/06/2021 23:35