Połączenie MCI i PEM – informacje

17/2021 Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2021 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez Pana Tomasza Czechowicza oraz MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik nr 1 – Zawiadomienie dotyczące zaangażowania w MCI Capital ASI S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/04/2021 19:30