Połączenie MCI i PEM – informacje

16/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd MCI Capital ASI S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2021 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Panem Jarosławem Dubińskim i Panem Grzegorzem Warzochą oraz z Członkami Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowiczem oraz Panią Ewą Ogryczak powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w dwóch załącznikach.

Załącznik nr 1 – Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Załącznik nr 2 – Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/04/2021 19:28