1/2021 Zmiana parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach działań zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („PEM”) („Połączenie”), o rozpoczęciu których Spółka informowała raportem bieżącym RB 52/2020 z dnia 30 października 2020 r., Zarządy Spółki oraz PEM postanowiły o zmianie parytetu wymiany akcji PEM na akcje Spółki w ramach połączenia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym RB 53/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. W związku z powyższym, Zarządy Spółki oraz PEM podejmą stosowne działania zmierzające do zmiany planu połączenia, o którego przyjęciu Spółka informowała raportem bieżącym RB 55/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Nowy parytet wymiany został ustalony na 1:1, co oznacza, że w procesie połączenia PEM ze Spółką akcjonariusz PEM za 1 akcję PEM otrzyma 1 akcję Spółki.

Spółka będzie informować o dalszych działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/01/2021 17:57