Aktualności

Raport Raiffeisen Research o MCI Capital

13.10.2022 Pobierz PDF

Według najnowszego raportu przygotowanego przez Raiffeisen Research – MCI Capital jest jedyną notowaną na giełdzie spółką typu private equity i największą cyfrową firmą PE w Europie Środkowo-Wschodniej z 2,8 mld zł (601 mln euro) aktywów brutto pod zarządzaniem (całkowite AUM + dostępne zobowiązania finansowe) w swoich dwóch głównych funduszach MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0.

– Grupa celuje w firmy, które mają obiecujące modele biznesowe, takie jak zapewnienie infrastruktury cyfrowej w celu wsparcia przejścia na gospodarkę bardziej opartą na danych. Należą do nich inwestycje w e-commerce, fintechy, insurtechy, przetwarzanie płatności, medtech, edtech oraz SaaS. Znajduje to odzwierciedlenie w dobrych wynikach Grupy, z wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie 27% i 2,5-krotną wielokrotnością zainwestowanego kapitału w przypadku wyjść od 2012 r. dla portfela buyout & expansion, przy średnim okresie utrzymywania portfela wynoszącym zaledwie 3,5 roku. Najbardziej widoczne były ostatnie częściowe wyjścia z Netrisk i Pigu.lt oraz wyjście z Atmana w 2020 roku.

– Typowe inwestycje pozostające w zainteresowaniu Grupy to przedsięwzięcia, które generują dodatnią EBITDA i mają wartość ok. 25-100 mln euro. Oczekiwane tempo wzrostu organicznego to 20-50% rocznie. Spółka powinna zajmować co najmniej jedno z trzech czołowych miejsc na rynku.

– MCI nie jest uzależniona od regularnego, cyklicznego fundraisingu. MCI zrealizowała ponad 100 inwestycji i jest rzeczywistym właścicielem swoich aktywów, podczas gdy niektóre z jej spółek porównawczych z Europy Środkowo-Wschodniej działają jako typowe fundusze commitmentowe.

– Wycena MCI wydaje się niedoszacowana w odniesieniu do porównywalnych firm w Europie z 48% dyskontem do NAV, szczególnie w świetle planowanych wyjść w ciągu najbliższych lat.

Więcej w załączonym raporcie:

MCI_Spotlight_1022_final

13.10.2022 Pobierz PDF