Aktualności

Raport IZFiA – MCI.EuroVentures z najlepszą stopą zwrotu w ciągu 5 lat

09.02.2023 Pobierz PDF

MCI.EuroVentures 1.0 zrealizował najwyższą spośród wszystkich funduszy stopę zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniosła ona blisko 134 proc.

Są to dane pochodzące z raportu przygotowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. To organizacja gospodarcza zrzeszającą towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Z danych IZFiA wynika, że wśród 91 FIZ (funduszy inwestycyjnych zamkniętych) objętych badaniem najlepiej w perspektywie 5 lat radził sobie subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. Stopa zwrotu za ostatnich 60 miesięcy wyniosła 133,77 proc. Co ciekawe, większość FIZ ujętych w rankingu miała ujemne stopy wzrostu.

– Bardzo cieszą nas wyniki tego badania, pokazują one, że warto wiązać się długoterminowo w grupą MCI Capital. Jak widać z przeprowadzonych badań jesteśmy w stanie dostarczyć naszym inwestorom wysokie stopy zwrotu w długim okresie, a dawcom długu dajemy z kolei możliwość finansowania bardzo rentowego i zdywersyfikowanego mixu aktywów – komentuje Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital.

MCI.EuroVentures bardzo dobrze wypadł również w perspektywie stopy zwrotu od momentu założenia funduszu (2014). W zestawieniu zajął drugie miejsce ze stopą 180,84 proc., takie same miejsce odnotował w przypadku stopy zwrotu rok do roku (zrealizowanej w roku 2022) z wynikiem 16,8 proc.

09.02.2023 Pobierz PDF