Aktualności

Przekazanie zarządzania funduszem MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO

11.10.2012 Pobierz PDF

Zarząd MCI Capital TFI uprzejmie informuje, że w dniu 10.10.2012 przekazał zarządzanie funduszem MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO do AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 16 (00-238 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937.

11.10.2012 Pobierz PDF