Aktualności

Przedstawiciele DM IDMSA i Investors TFI weszli do Rady Nadzorczej Bankier.pl

08.05.2006 Pobierz PDF

Skład Rady Nadzorczej przygotowującej się do debiutu giełdowego spółki Bankier.pl poszerzył się o przedstawicieli instytucji finansowych. Do organu nadzorczego firmy dołączyli Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu DM IDMSA oraz Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu Investors TFI. Reprezentowane przez nich instytucje finansowe osiągnęły
w ostatnim okresie najlepsze, w swoich kategoriach, wyniki inwestycyjne.

Dom Maklerski IDMSA – pierwszy broker notowany na warszawskiej giełdzie, jest od marca 2006 r. nowym akcjonariuszem Bankier.pl, posiadając 10% akcji spółki. Broker jest także oferującym akcje
w planowanej na czerwiec pierwszej publicznej emisji akcji Bankier.pl. „Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Co istotne – Zarząd pokazał, że potrafi realizować zaplanowaną strategię” – ocenia Rafał Abratański. „Traktujemy zakup akcji Bankier.pl jako długoterminową inwestycję i będziemy wspierać jej rozwój w ramach działań Rady Nadzorczej. Nie wykluczamy zwiększenia zaangażowania
w ofercie publicznej” – deklaruje Abratański. Inwestycje AM DM IDMSA okazały się w I kwartale 2006 roku najbardziej zyskowne na rynku, przynosząc klientom 37,8% zwrotu. Broker zobowiązał się, że przez rok od debiutu spółki na giełdzie nie sprzeda posiadanych akcji Bankier.pl po cenie niższej od ceny emisyjnej powiększonej o 15%.
Investors TFI S.A. jest jedną z pierwszych prywatnych polskich firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Spółka zarządza funduszem Investor FIZ, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyniósł inwestorom ponad 72% stopy zwrotu. Był to najlepszy wynik w tym okresie na polskim rynku. Strategia inwestycyjna funduszu jest unikalna na polskim rynku. Śródki lokowane są nie tylko
w akcjach, ale także w towarach, surowcach, instrumentach pochodnych, zarówno na rynku polskim, jak i na zagranicznych rynkach całego świata. Instrumenty te notowane są na giełdach, co gwarantuje płynność inwestycji funduszu. W marcu Investor FIZ przyniósł swoim uczestnikom niemal 19% zysku, uzyskując najlepszy wynik spośród polskich funduszy inwestycyjnych.
„Bardzo pozytywnie oceniamy branżę reklamy internetowej” mówi Maciej Wiśniewski. „Spodziewamy się wzrostu popytu wewnętrznego w Polsce, a wraz z nim szybkiego rozwoju rynku reklamowego, którego najszybciej rosnącą częścią jest reklama on-line. Wg ostatnich badań GUS dotyczących koniunktury w branży usług, perspektywy rozwoju firm pośrednictwa finansowego są oceniane najwyżej. W tych właśnie segmentach działa Bankier.pl. Dalszy wzrost zapotrzebowania na te usługi
w związku z nadal niskim stopniem ich rozwoju, w porównaniu ze standardami europejskimi, niesie bardzo pomyślne rokowania dla spółki” – ocenia Wiśniewski.
W Radzie Nadzorczej Bankier.pl zasiadają także jej dotychczasowi członkowie.Krzysztof Nowiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel funduszy bmp AG i CEEV GmbH, Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu MCI Management S.A. oraz Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu spółki K2 Internet.
Bankier.pl S.A. planuje przeprowadzenie publicznej oferty akcji w pierwszej połowie czerwca. Spółka przeznaczy środki pozyskane w ofercie publicznej na rozwój nowych serwisów i usług oraz inwestycje w infrastrukturę. Bankier.pl chce przejmować niszowe, specjalistyczne serwisy internetowe, rozwijając jednocześnie własne nowe usługi.

Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej

Rafał Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył także Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90-tych, zdobywając doświadczenie i know-how w wielu instytucjach finansowych. W 1998 roku dołączył do DM IDMSA, początkowo na stanowisku Dyrektora, później Wiceprezesa Zarządu. Posiada specjalistyczne doświadczenie w obszarze doradztwa finansowego w szczególności w zakresie projektów obejmujących operacje przekształceniowe
i transakcje na rynku niepublicznym, rynek pierwotny oraz fuzje i przejęcia. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKM Duda S.A., zasiada także w Radzie Nadzorczej NetBrokers oraz Hyperion S.A.

Maciej Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1230. Od lutego 2003 r. do września 2004 r. dealer, a następnie Kierownik Działu Dealerskiego BZ WBK AIB Asset Management S.A. W 2002 r. w DM BOŚ S.A. odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów. W latach 1999-2001 zatrudniony na stanowisku dealera akcji, osobiście odpowiedzialny za zarządzanie portfelem akcji banku oraz za przygotowywanie analiz rynku i rekomendacji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych banku. Wcześniej w latach 1998-1999 trader w DM BIG BG S.A., uczestnik procesów due diligence spółek, w latach 1995-1996 makler giełdowy w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.

Kontakt dla mediów
Filip Żok
Rzecznik Prasowy
Bankier.pl S.A.
Koszykowa 54
02-675 Warszawa
Email: f.zok@office.bankier.pl
Telefon: 22 630 85 57, 601 700 173

08.05.2006 Pobierz PDF