Aktualności

Private Equity Managers S.A., zarządzający Funduszami z Grupy MCI, rozpoczęła prace nad powstaniem Nowego Funduszu, którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 milionów euro.

03.09.2018 Pobierz PDF

Private Equity Managers S.A. (Spółka, Grupa, PEM), zarządzający Funduszami z Grupy MCI, rozpoczęła prace nad powstaniem Nowego Funduszu na zasadach „commitment”, którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 milionów euro.

  • Private Equity Managers S.A. aktywnie pracuje nad utworzeniem Nowego Funduszu Buyout/Private Equity, współpracując z globalnym doradcą w zakresie pozyskania finansowania (fundraisingu). Jego zadaniem jest zebranie grupy inwestorów (Limited Partners),
  • Nowy Fundusz będzie miał charakter zamknięty,
  • Inwestorami w Nowym Funduszu będą duzi inwestorzy instytucjonalni, w istotnej części z siedzibą za granicą,
  • Publikacja informacji związanej z procesem tworzenia Nowego Funduszu jest związana z regulacjami MAR; Grupa nie będzie udzielać dalszych komentarzy do czasu osiągnięcia kolejnych znaczących etapów tego procesu.

 

– To zupełnie nowy etap dla Grupy PEM. Od jakiegoś czasu myśleliśmy nad utworzeniem Funduszu zamkniętego, w którym będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie zdobyte w MCI.EuroVentures. Strategia Nowego Funduszu będzie podobna – skupiamy się na transformacji cyfrowej w regionie Europy Środkowowschodniej – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu PEM oraz Chief Investment Officer (CIO) Funduszy z Grupy MCI.

– To kluczowe, że udało nam się zaangażować w proces najwyższej jakości doradcę, który swoim zaangażowaniem potwierdza naszą ekspertyzę w regionie i wesprze nas w pozyskaniu inwestorów – dodał Prezes Czechowicz.

Strategia Nowego Funduszu będzie opierać się na inwestycjach w regionie Europy Środkowowschodniej. Celami inwestycyjnymi będą spółki dojrzałe, na etapie Buyout/Private Equity, z preferencją na te, które prowadzą działalność w nowych dziedzinach gospodarki lub gotowe są poddać się transformacji cyfrowej.

Fundusz MCI.EuroVentures posiada obecnie ok. 1 mld zł aktywów brutto pod zarządzaniem. W jego skład wchodzą takie spółki jak ATM, Netrisk, ABC Data. Jeszcze do niedawna, w portfelu znajdował się także Dotpay/eCard oraz lifebrain; pierwsza z inwestycji została sprzedana do inwestora branżowego Nets, lidera fintech w krajach nordyckich, druga została kupiona przez inwestora finansowego z rynku włoskiego.

Obok procesu budowy Nowego Funduszu, tak jak dotychczas, zespół zarządzający będzie aktywnie zaangażowany w budowanie wartości spółek z istniejącego portfela MCI.EuroVentures.

Partnerem Zarządzającym Funduszu (General Partner) będzie spółka prawa luksemburskiego zależna od PEM, która będzie uprawniona do pobierania wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Funduszu. PEM przewiduje, że Partner Zarządzający będzie otrzymywać wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 2% zobowiązań do dopłat danego inwestora w stosunku rocznym w okresie inwestycyjnym (w odniesieniu do każdego inwestora) oraz 2% udziału danego inwestora w łącznym koszcie nabycia wszystkich niezrealizowanych inwestycji w stosunku rocznym po okresie inwestycyjnym.

PEM nie określa możliwej daty zakończenia procesu powstania Nowego Funduszu.

Grupa nie będzie udzielać dalszych komentarzy do czasu osiągnięcia kolejnych znaczących etapów procesu tworzenia Nowego Funduszu.

03.09.2018 Pobierz PDF