Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

PRE –IPO TRAVELPLANET.PL,Pierwsze pre-IPO spółki e-commerce w Polsce

14.06.2004 Pobierz PDF

GeoTechnologies sp. z o.o. – spółka portfelowa funduszu MCI Management S.A. – producent informacji przestrzennej dla administracji publicznej, poinformowała o osiągniętych wynikach za pierwszy rok działalności oraz o planach na rok 2004.

W roku 2003 Zarząd Spółki podjął intensywne działania związane z rozwojem systemu ewidencji gruntów i budynków Oskar, tworząc i promując nową wersję Oskar3.0. Szereg rozmów, konsultacji i prezentacji produktu zaowocował pozytywnym postrzeganiem rozwiązań proponowanych przez spółkę, a marka Oskar zaczęła być traktowana jako równorzędny konkurent dla innych systemów EGiB w starostwach powiatowych na terenie Dolnego Śląska.

Efektem ścisłej współpracy z klientami i lepszego poznania oczekiwań pracowników administracji było powstanie w trzecim kwartale 2003 roku nowych aplikacji (PlanGT, InfoGT, RejestrGT) i poszerzenie obszaru działań sprzedażowych o urzędy miast i gmin.

Liczba już sprzedanych systemów do prowadzenia numerycznych planów zagospodarowania przestrzennego stawia GeoTechnologies w roli lidera na tym rynku na Dolnym Śląsku. W roku 2004 Zarząd planuje dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w południowo – zachodniej Polsce, a w kolejnych latach sprzedaż przez partnerów handlowych w całej Polsce.

W pierwszym roku działalności (15 miesięcy) Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1.5 mln PLN i zysk w wysokości 81 tys PLN
W roku 2004 Zarząd planuje przychód na poziomie 1.4 mln zł i osiągnięcie zysku w wysokości 165 tys PLN.Przychód w 2004 roku ma być oparty o własne umowy i zlecenia, z czego 46% ma pochodzić ze sprzedaży oprogramowania do nowych i obecnych klientów.

Priorytety Spółki w roku 2004 to:
– wdrożenie systemu Oskar w kolejnych powiatach na terenie Dolnego Śląska,
– sprzedaż oprogramowania dla około 15% urzędów miast i gmin w południowo – zachodniej Polsce,
– stworzenie i wdrożenie w wybranych starostwach powiatowych systemu do zarządzania mapami sieci uzbrojenia technicznego.

Większościowym udziałowcem GeoTechnologies jest MCI Management S.A, Fundusz Venture Capital notowany na GPW w Warszawie posiada 75% udziałów w Spółce.

14.06.2004 Pobierz PDF