Aktualności

Pozytywne wyniki funduszu MCI w III kwartale 2006 r.Kolejne podniesienie prognoz finansowych

14.09.2006 Pobierz PDF

W trzecim kwartale 2006 r. fundusz MCI Management S.A. osiągnął 10,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto, zwiększając go ponad 4,5-krotnie w stosunku do porównywalnego wyniku netto w trzecim kwartale 2005 r. (2,31 mln zł). Narastająco po trzech kwartałach 2006 r. fundusz zrealizował 17,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto, zaś jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres wyniósł 12,70 mln zł. Osiągnięte wyniki skonsolidowane znacznie przekroczyły oczekiwania funduszu i stały się przyczyną podniesienia oficjalnych prognoz skonsolidowanego wyniku netto MCI Management SA na koniec 2006 r. o 30%.

Skonsolidowane przychody funduszu MCI po trzech kwartałach 2006 r. wyniosły 45,97 mln zł w porównaniu do 54,69 mln zł przychodów osiągniętych w tym samym okresie w roku 2005. Różnica spowodowana jest przede wszystkim nie konsolidowaniem przychodów dwóch spółek giełdowych – Travelplanet.pl SA i One-2-One SA. Zauważalna jest natomiast pozytywna dynamika wzrostu przychodów w związku z rozwojem młodych spółek internetowych w portfelu MCI.

W III kwartale 2006 r. fundusz MCI zrealizował jedno częściowe wyjście z inwestycji w spółkę Travelplanet.pl SA. Drugim istotnym źródłem skonsolidowanego wyniku netto w tym okresie było zwiększenie wartości aktywów netto One-2-One SA (konsolidowanej już metodą praw własności) po jej udanym debiucie na GPW.

W związku z lepszymi wynikami od oczekiwanych MCI Management SA podniosła prognozę skonsolidowanego wyniku finansowego netto na koniec 2006 roku:

Rok 2006 prognoza z dn. 28.09.2006 r. korekta prognozy
Wynik finansowy netto jednostkowy 12.385 tys. zł 12.385 tys. zł
Wynik finansowy netto skonsolidowany 13.245 tys. zł 17.210 tys. zł
Wycena dyrektorska aktywów MCI 177 – 200 mln zł 177 – 200 mln zł

Pozostałe elementy prognozy pozostały niezmienione. Prognozy są wykonywane przy założeniu nie zmienionej ilości konsolidowanych spółek do końca 2006 r.

„Dobre wyniki MCI zrealizowane w III kwartale 2006 r. przyczyniły się do znacznego podniesienia prognozy wyniku skonsolidowanego netto funduszu. Po zmianach nadal uważamy naszą prognozę za konserwatywną.” – powiedział Roman Cisek, Dyrektor Finansowy MCI Management SA

14.09.2006 Pobierz PDF