Aktualności

Powstaje największa grupa w sektorze e-travel w Europie Środkowo-Wschodniej

16.09.2011 Pobierz PDF

Dnia 16 września br. Invia.cz, lider rynku e-travel w Czechach i Słowacji, nabyła znaczący pakiet akcji Travelplanet SA, będącej liderem polskiego rynku e-travel, realizując w ten sposób kolejny etap strategii konsolidacji tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej oraz budowy regionalnego lidera.

Invia.cz nabyła pakiet akcji Travelplanet, stanowiący 44,44% kapitału zakładowego tej spółki
od funduszu MCI.TechVentures, należącego do Grupy MCI.

Invia – z udziałem rynkowym wynoszącym ponad 50% – posiada dominująca pozycję na rynkach Czech i Słowacji pod względem wartości sprzedawanych przez Internet wyjazdów turystycznych Spółka jest również obecna na rynkach Węgier i Polski. Strategia spółki zakłada dalszy wzrost organiczny, wejścia na inne rynki oraz kolejne akwizycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Travelplanet jest liderem polskiego sektora e-travel. W I połowie 2011 r. spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w efekcie wdrożenia zmian w sposobie zarządzania, uruchomienia nowego portalu oraz wykorzystania poprawiającej się sytuacji na rynku turystycznym. Ogłoszona 9. sierpnia br. prognoza spółki na 2011 rok zakłada osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 19,8 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 0,5 mln PLN.

„Naszym celem jest zbudowanie przedsiębiorstwa posiadającego wiodącą pozycję w regionie, wykorzystującego synergie, duży potencjał wzrostu rynku oraz korzyści wynikające ze skali działania. Połączona wartość usług sprzedawanych przez Invia.cz i Travelplanet SA przekroczy w 2011 r. ponad 500 mln PLN, co również znacząco zwiększa atrakcyjność całej Grupy dla inwestorów, szczególnie uwzględniwszy plany Invii dotyczące IPO.” – powiedział Sylwester Janik, członek zarządu MCI Management SA i zarządzający funduszem MCI.TechVentures, w którego portfelu znajdują się obie spółki.

Rynek e-turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej posiada duży potencjał wzrostu: udział sprzedaży e-travel w wartości całego rynku turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej wynosi obecnie ponad 10%, przy wartości tego wskaźnika dla krajów Europy Zachodniej przekraczającym 30%. Jednocześnie, wraz ze wzrostem sektora e-commerce, w okresie najbliższych lat w głównych krajach regionu, w tym w Polsce oczekiwany jest kilkukrotny wzrost liczby osób dokonujących zakupów wyjazdów turystycznych przez Internet do poziomu notowanego w głównych krajach UE (EU-15), gdzie 25% osób dokonujących zakupów on-line nabywa właśnie usługi turystyczne.

„Bliższa współpraca z Invia stwarza dla Travelplanet możliwość wykorzystania synergii wynikających z połączenia potencjału, doświadczeń i kompetencji obu spółek. Jednocześnie, Travelplanet, realizując z sukcesem plan odbudowy wartości i wzmocnienia pozycji na rynku polskim, będzie aktywnie uczestniczyć w ramach Grupy w budowie regionalnego lidera branży e-travel.” – powiedział Jerzy Krawczyk, członek rady nadzorczej Travelplanet SA i doradca zarządu Spółki.

„Invia posiada już doświadczenia w transakcjach konsolidacji – w 2009 r. dokonaliśmy akwizycji NetTravel.cz, trzeciej co do wielkości spółki e-travel w Czechach oraz LastMinute.sk – drugiej
co do wielkości na Słowacji spółki e-travel. W rezultacie wzmocniliśmy pozycję lidera na obu rynkach. Obecnie, poprzez transakcję nabycia pakietu akcji Travelplanet, budujemy silną grupę z dominującą pozycją na trzech kluczowych rynkach Europy Środkowej, prowadząca działalność również w innych krajach regionu. Konsolidowanie przez Invię rynku e-travel w Europie Środkowo-Wschodniej jest częścią długoterminowej strategii spółki, która uwzględnia również IPO, do którego przygotowuje się spółka.”– dodał Michal Drozd, prezes zarządu Invia.cz.

—–

MCI Management SA – założony w 1999 r. jest jedną z wiodących w regionie CEE grup private equity, zarządzającą zdywersyfikowanym portfelem inwestycji typy venture capital, buy-out/ekspansja oraz nieruchomości/infrastruktura. Wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi ok. 823 mln PLN. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie 44 projekty inwestycyjne oraz dokonała 19 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z siedmiu inwestycji. MCI plasuje się w czołówce funduszy PE działających w Europie, osiągając stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 23,5% w okresie od 01/01/99 do 30/06/11. MCI Management SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

Invia – założona w Republice Czeskiej w 2002 r. – oferuje sprzedaż imprez turystycznych, rezerwację hoteli oraz biletów lotniczych. Firma współpracuje z ponad 300 tour operatorami, dzięki czemu może poszczycić się najszerszą ofertą na czeskim rynku. W czerwcu 2009 r. spółka dokonała akwizycji NetTravel.cz dzięki czemu kontroluje 60% rynku e-travel w Czechach i na Słowacji. Invia prowadzi również działalność w Polsce i na Węgrzech.

Travelplanet została założona we Wrocławiu w 2001 r. Spółka oferuje sprzedaż szeroko pojętych usług turystycznych poprzez Internet i inne nowoczesne kanały dystrybucji, prowadząc agencyjną sprzedaż imprez turystycznych, biletów lotniczych, rezerwację hoteli i sprzedaż usług marketingowych za pośrednictwem portali internetowych oraz call-center. W 2005 Spółka zadebiutowała na GPW i obecnie jest największym internetowym biurem podróży notowanym na giełdzie. Według rankingu sklepów internetowych 2010 przygotowanego przez Money.pl i Wprost spółka jest Numerem 1 w turystyce w polskim Internecie.

16.09.2011 Pobierz PDF