Aktualności

Powołano nowego członka Rady Nadzorczej MCI Management

11.08.2001 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2001 decyzją Akcjonariusza Czechowicz Ventures sp. z o.o. powołano nowego członka Rady Nadzorczej MCI Management S.A. – pana Adama Chełchowskiego.
Pan Adam Chełchowski ma 34 lata, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, posiada licencje Doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz Maklera papierów wartościowych. Jest również Przewodniczącym Rady Inwestycyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Przebieg pracy zawodowej:
§ 1993 – 1995 – Biuro Maklerskie Arabski i Gawor, Makler,
Kierownik Działu Transakcji, Odpowiedzialny za rynek wtórny obrotu papierami, następnie również przygotowanie analiz dla klientów biura.
§ 1995 – 1996 – Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A.,
Analityk i Doradca Inwestycyjny, uczestnik prac nad uruchomieniem działalności zarządzania portfelem papierów wartościowych w ramach biura maklerskiego. Odpowiedzialny za przygotowywanie analiz wewnętrznych oraz zarządzanie portfelami akcyjnymi.
§ sierpień 1996 – marzec 1999 – Credit Suisse Asset Management (Polska) SA,
Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu. Był w CSAM odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne w tym modelowe portfele akcyjne i mieszane dla klientów instytucjonalnych. Następnie odpowiadał za analizy makroekonomiczne oraz przygotowywanie strategii inwestycyjnej portfeli papierów dłużnych. Brał udział w pracach nad uzyskaniem zezwolenia na działalność dla Winterthur Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego.
§ Od kwietnia 1999 do chwili obecnej Adam Chełchowski jest Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Członkiem Zarządu w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Winterthur. Jest odpowiedzialny za przygotowanie strategii inwestycyjnej oraz zarządzanie portfelem Winterthur Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Działalność Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Winterthur nie jest konkurencyjna w stosunku do MCI Management S.A.

INFORMACJE O FIRMIE:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Expertia S.A., Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A., Synergy Polska S.A. oraz iTrust S.A.

11.08.2001 Pobierz PDF