Aktualności

Porozumienie akcjonariuszy Poland.com w sprawie jego dalszego finansowania i rozwoju

30.03.2001 Pobierz PDF

W dniu 29 marca 2001 spółki MCI Management SA, Elektrim SA i Poland.com SA podpisały Umowę Inwestycyjną związaną z dalszym finansowaniem i rozwojem portalu Poland.com. Na mocy tego porozumienia Elektrim S.A. docelowo będzie posiadał 75% akcji Poland.com, a MCI Management SA 25% pakiet akcji portalu.
Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w celu doprowadzenia do powstania docelowej struktury akcjonariatu Poland.com SA w której Elektrim SA będzie posiadał 75%, a MCI Management SA 25% akcji portalu, Spółka Poland.com wyemituje 8.777.922 akcji zwykłych imiennych, które zostaną pokryte przez Elektrim SA wkładem gotówkowym w wysokości 18.696.973,00 złotych. Cena emisyjna zostanie zapłacona w drodze potrącenia z wymagalną wierzytelnością Poland.com SA wobec Elektrim SA.
W wyniku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Elektrim SA będzie posiadaczem akcji stanowiących łącznie 57,59% udział w kapitale zakładowym Spółki.
Na mocy podpisanej umowy Elektrim SA zakupi od MCI Management SA 2.653.442 akcje Spółki za łączną kwotę 5.648.780,00 złotych. W wyniku tej transakcji Elektrim SA stanie się docelowo posiadaczem akcji stanowiących łącznie 75% kapitału zakładowego Spółki, zaś MCI Management SA posiadaczem akcji stanowiących łącznie 25% kapitału zakładowego Spółki.

30.03.2001 Pobierz PDF