Aktualności

Podwyższona prognoza Funduszu na 2005 , outlook na rok 2006

21.12.2005 Pobierz PDF
W roku 2005 r. MCI Management SA (- fundusz technologiczny działający na zasadzie venture capital , inwestujący w nowoczesne technologie w sektorach : Internet , ecommerce , software , mobile , wireless oraz w obszarze biotechnologii / life science ) przeprowadził dwa całkowite wyjścia ze spółek CK Adax i Process4E oraz doprowadził do udanego debiutu Travelplanet.pl na WGPW , jednocześnie dokonując czterech nowych inwestycji (Clix-Software -systemy zarządzania relacjami z klientami dla small biznesu , Comtica- mobilne rozwiązania interaktywne , Hoopla.pl – internetowy dystrybutor AGD / RTV ,DomZdrowia.pl – internetowa apteka ). Obecnie fundusz posiada 15 spółek portfelowych . Strategia funduszu na rok 2006 zakłada rozbudowę portfela inwestycji do 18 – 20 spółek .Prace nad kolejnymi projektami są bardzo zaawansowane . Dwa duże projekty powinny zostać zamknięte najpóźniej w Q1 2006 . Fundusz ponadto prowadzi zaawansowane rozmowy z 4 kolejnymi spółkami , zaś łączna lista szans inwestycyjnych , nad którymi obecnie pracuje zwiększyła się do blisko 18 spółek/projektów . MCI planuje w nadchodzącym roku przeprowadzić kolejne wyjścia z inwestycji poprzez wprowadzenie minimum jednej spółki na giełdę , pozyskanie dla kolejnej inwestora strategicznego oraz sprzedaż jednej spółki poprzez wykup menadżerski. Działalność zagraniczna MCI (przedstawicielstwa w Pradze i Bukareszcie) rozwija się zgodnie z planem, pipeline potencjalnych inwestycji na tych rynkach jest obiecujący i stale rośnie . W roku 2006 ma zostać sfinalizowana minimum jedna zagraniczna inwestycja na terenie Czech , Słowacji lub Rumunii . Obecny „pipeline” zagraniczny liczy ponad 10 projektów. W 2006 roku fundusz planuje również rozpoczęcie analizowania szans inwestycyjnych z rynku ukraińskiego i rosyjskiego. Fundusz będzie kontynuował inwestycje w obszarze internet/ecommerce , mobile/wireless jak również nie można wykluczyć pierwszej inwestycji w sektorze biotechnologia/lifescience. W związku z rosnącą wartością aktywów planowane są przede wszystkim inwestycje o charakterze wzrost/ekspansja co stanowi jakościową zmianę w stosunku do lat ubiegłych , kiedy dominowały inwestycje o charakterze seed/startup.

Po trzech kwartałach 2005 r. fundusz MCI Management S.A. uzyskał 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi prawie 195% wzrostu w stosunku do porównywalnego wyniku netto z roku 2004. Jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres 2005 roku wyniósł 3,70 mln zł. Są to najlepsze wyniki w 5-letniej historii giełdowego funduszu .Na tak pozytywne wyniki funduszu złożyły się wyjścia ze spółek przeprowadzone w pierwszym kwartale 2005 roku, sukces oferty publicznej spółki Travelplanet.pl SA ( internetowe biuro podróży ) – przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca 2005 oraz wzrost wyceny internetowych spółek portfelowych częściowo odzwierciedlony w wynikach funduszu. Ponadto przychody w III kwartale 2005 r. prawie dwukrotnie przekroczyły poziom zeszłoroczny ze względu na dynamiczny rozwój w tym okresie spółek Travelplanet.pl i One2One ( rozwiązania mobilne ) oraz dodatkowo tegorocznej inwestycji funduszu MCI – Hoopla.pl. Przyszłoroczne wyjścia z inwestycji tylko w części zostały uwzględnione w prognozach finansowych . Fundusz zapowiedział na ten rok 6,78 mln zysku skonsolidowanego netto. W roku 2006 wynik ten ma wzrosnąć co najmniej do 8,34 mln zł. Weryfikacja prognozy na rok 2006 nastąpi do końca I kwartału przyszłego roku.

Do MCI Management SA dołączyli we wrześniu 2005 dwaj nowi partnerzy. Bogdana Wiśniewski , który objął funkcje członka zarządu i Associate Partnera odpowiedzialnego za rozwój i wsparcie inwestycji w obszarze Informatyka / Mobile / Wireless . Natomiast Jacek Ciesielski jako Associate Partner został odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych inwestycji i wsparcie spółek portfelowych w obszarze Internet/Ecommerce. Przed dołączeniem do zespołu inwestycyjnego obaj nowi partnerzy współpracowali z funduszem w ramach programu Anioł Biznesu 2.0 przygotowując i realizując wspólnie projekty inwestycyjne. Przystąpienie Bogdana Wiśniewskiego i Jacka Ciesielskiego do zespołu inwestycyjnego MCI Management to ważny punkt w rozwoju funduszu. Łącznie posiadają oni ponad 30 lat doświadczeń w zakresie inwestycji i rozwoju spółek w obszarze TMT i nowych technologii. Winno to zaowocować zwiększeniem dynamiki inwestycyjnej jako również wartości dodanej realizowanej przez fundusz na rzecz spółek portfelowych . Obecny zespół inwestycyjny liczy 8 menadżerów inwestycyjnych i jest to największy zespół inwestycyjny wyspecjalizowany w inwestycjach w branży nowych technologii w Europie Centralnej

„Rok 2005 to kolejny bardzo udany rok w historii funduszu : przeprowadziliśmy trzy wyjścia z inwestycji , oraz cztery nowe , bardzo obiecujące inwestycje . Dwie kolejne są w fazie finalizacji. Zespół inwestycyjny został wzmocniony o nowych , doświadczonych menadżerów. Wyniki finansowe funduszu wzrosną o blisko 100% . Na rok 2006 planujemy utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu : blisko 50% wzrost zysku i ponad 25% wzrost aktywów . Chcemy również zrealizować 5-7 nowych projektów , w tym również poza Polską oraz 2-4 transakcje częściowych lub pełnych wyjść z inwestycji ” powiedział Tomasz Czechowicz – Partner Zarządzający MCI Management SA.

„ MCI ma znakomite perspektywy rozwoju .Zespół dyrektorów inwestycyjnych nabył w ciągu kilku lat ogromne doświadczenie w zakresie pozyskiwania nowych ciekawych projektów . Wzmocnienie funduszu o Associate Partners , pozwoli na silniejszy rozwój spółek już znajdujących się w portfelu MCI a jednocześnie jest sygnałem dla innych menedżerów w Polsce oraz w regionie , że można z powodzeniem realizować model Anioła Biznesu .Rynek dojrzewa , pojawiają się interesujące inwestycje , dla których MCI może stać wiarygodnym partnerem , który przyczyni się do ich dynamicznego wzrostu .-powiedział Jacek Ciesielski – Associate Partner Funduszu

21.12.2005 Pobierz PDF