Aktualności

Po dobrych wynikach w III kwartale 2010 r. Grupa MCI podnosi prognozę roczną

15.11.2010 Pobierz PDF

Po trzecim kwartale 2010 r. MCI Management SA uzyskała jednostkowy zysk netto wyższy o 141% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto wzrósł o blisko 152% w porównaniu z III kwartałem 2009 r. Zarząd MCI zdecydował się podnieść prognozę wyniku netto 2010 z 67 do 78 mln zł. Raport finansowy za III kwartał 2010 r. został opublikowany 15 listopada 2010 r.

SYTUACJA FINANSOWA

Skonsolidowany zysk netto, który Grupa MCI osiągnęła w III kwartale br. wyniósł 35,98 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 455,03 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 347,69 mln zł. Po weryfikacji planów spółki i szacowanych wyników w IV kwartale 2010 r. Zarząd MCI Management SA podniósł prognozę zysku netto na koniec 2010 r. do 78 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w trzecim kwartale wyników. Pokazują one, że obrana przez nas strategia jest słuszna, a starannie dobierane inwestycje są trafione. Odzwierciedlają to również raporty analityczne wysoko wyceniające akcje MCI i wydawane z rekomendacją „kupuj”. Pozytywnie oceniamy dynamikę rozwoju nowych funduszy MCI oraz sytuację gotówkową spółki. Z tym większą satysfakcją podnosimy prognozę zysku netto na koniec 2010 r., o ponad 15%.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

NOWE FUNDUSZE

31 października 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy MCI Management SA a Immoventures Sp. z o.o., na podstawie której zostanie utworzony fundusz aktywów nieruchomościowych MCI.ImmoVentures FIZ. Nowy fundusz przejmie od Immoventures Sp. z o.o. aktywa o wartości netto ponad 42 mln PLN. Uruchomienie funduszu nieruchomościowego jest elementem strategii MCI na rok 2010 i lata przyszłe. Na polskim rynku zarządzania inwestycjami nieruchomościowymi nie ma dziś zdecydowanych liderów. Poprzez wejście w ten rodzaj aktywów, MCI Management SA chce wykorzystać sprzyjający inwestycjom moment na rynku do stworzenia wiodącego podmiotu zarządzającego inwestycjami na rynku nieruchomości w Polsce. Zarządzający funduszem przewidują w przyszłości profesjonalizację polskiego rynku nieruchomości, gdzie zarządzanie aktywami będzie oderwane od działalności deweloperskiej. Zarząd MCI widzi w tym obszarze duży potencjał rozwoju dla całej Grupy oraz szansę istotnego wzrostu wartości aktywów zarządzanych w tym segmencie, równolegle do już obecnie rozwijanego segmentu technology venture capital, expansion and buyouts oraz lifescience/healthcare.
Strategia inwestycyjna MCI.ImmoVentures FIZ zakłada inwestycje w projekty w ramach czterech obszarów:
• tzw. special situations – nabywanie aktywów zagrożonych (NPA) od banków, spółek operacyjnych oraz w procesach likwidacji podmiotów (spółki, grunty, projekty deweloperskie, budynki),
• transakcje pakietowe z deweloperami – duże transakcje pozwalające nabyć z atrakcyjnym dyskontem nieruchomości na etapie deweloperskim lub gotowe do sprzedaży,inwestycje w sektorze hotelowo-wypoczynkowym – nabywanie gruntów oraz projektów w celu rozwoju deweloperskiego ośrodków wypoczynkowych i hoteli wspólnie z potencjalnymi partnerami,
• finansowanie projektów nieruchomościowych o charakterze mezzanine.

Zgodnie z deklaracją Tomasza Czechowicza, w związku z przejęciem przez MCI Management SA od Immoventures Sp. z o.o. wszystkich akcji ABC Data (Q1 2010) i aktywów nieruchomościowych (do końca 2010 r.), Immoventures Sp. z o.o. zmieni nazwę spółki na MCI Alternative Investment Partners sp. z o.o. Na koniec 2010 r. w aktywach spółki pozostaną w dominującej części (99%) akcje i obligacje zamienne na akcje MCI Management SA. W przyszłości spółka planuje działalność w zakresie inwestycji w aktywa alternatywne poprzez instrumenty emitowane przez MCI Management SA (akcje, obligacje zamienne, inne instrumenty strukturyzowane emitowane przez MCI).

Dodatkowo, obecnie prowadzone są prace nad uruchomieniem funduszu inwestującego w czyste technologie i fundusz inwestujący w otoczeniu sektora finansowego i publicznego.

NOWE INWESTYCJE

W trzecim kwartale 2010 r. fundusze zarządzane przez MCI podpisały łącznie trzy umowy inwestycyjne.

W sierpniu br. Helix Ventures Partners podpisał umowę z eBroker.pl – dostawcą porównywarki finansowej. eBroker, choć funkcjonuje na rynku dopiero od półtora roku, już jest projektem zyskownym, posiadającym na polskim rynku silną pozycję, z wypracowanym szerokim zakresem usług oraz dysponujący odpowiednimi narzędziami do obsługi prowadzonego biznesu. Porównywarki finansowe to stosunkowo młody, ale silnie rosnący trend usług internetowych. Usługa umożliwia klientowi wybór najodpowiedniejszej dla niego spośród dostępnych na rynku ofert kredytów i ubezpieczeń.
We wrześniu br. kolejne inwestycje zrealizowały: MCI.BioVentures oraz MCI.TechVentures.

MCI.BioVentures objął 50% udziałów w firmie MED CASCO, w ramach I rundy finansowania. Zaproponowany innowacyjny model produktowy i biznesowy daje możliwość osiągnięcia przez MED CASCO wysokiej rentowności w perspektywie dwóch lat od inwestycji. MED CASCO, będzie oferować nowatorskie ubezpieczenie zdrowotne. Innowacyjność projektu polega na połączeniu usługi ubezpieczeniowej i bankowej, w wyniku czego klient otrzyma możliwość skorzystania z każdej placówki medycznej i szpitala na terenie całego kraju. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, na którym będzie działać Spółka, posiada wysoki potencjał rozwojowy.

MCI.TechVentures podpisał umowę inwestycyjną z Netretail Holding B.V., spółką prowadzącą MALL.CZ, lidera na czeskim rynku e-commerce. Inwestycja przeprowadzona została wspólnie z Intel Capital – MCI i Intel zainwestowały łącznie 10 mln EUR. Jest ona konsekwentną realizacją sygnalizowanej wcześniej strategii funduszu, polegającej na inwestowaniu w spółki będące na etapie rozwoju, działające we wzrostowych segmentach rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W naszej ocenie NRH posiada potencjał dalszej ekspansji w regionie i umocnienia swojej pozycji. MALL.CZ to spółka założona w 2000 r. W ciągu dziesięciu lat działalności zdobyła pozycję lidera na czeskim rynku sprzedaży on-line, prowadzi również operacje na rynku polskim, węgierskim, słowackim i niemieckim, stale rozwijając asortyment oferowanych przez siebie produktów oraz wdrażając rozwiązania usprawniające obsługę klientów i zarządzanie stanami magazynowymi, dostawcami i finansami. Efektywna infrastruktura IT zabezpiecza sklep przed awariami a jego klientom gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH

• ABC Data: rejestracja spółki zależnej na Litwie; ABC Data na liście „ośmiu rakiet” GPW (analitycy, zapytani przez Puls Biznesu wytypowali spółki, które mogą zaskoczyć inwestorów dobrymi informacjami i wzrostem kursu; znaczący inwestor finansowy w akcjonariacie – Aviva OFE Aviva BZ WBK przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w ABC Data; rekomendacja „KUPUJ” dla ABC Daty w raportach BZ WBK i AmerBanku; podpisanie porozumienia z OPTIMUS – sprawa została rozwiązana polubownie, przyjęta przez strony ugoda jest korzystna dla obu stron;
• Genomed: zakup, jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, systemu do sekwencjonowania genomowego firmy Roche do zastosowania w diagnostyce genetycznej – najnowocześniejsza technologia kluczem dla dalszego dynamicznego rozwoju; otwarcie pierwszej w Warszawie prywatnej poradni genetycznej; zawarcie umowy dotyczącej uruchomienia pierwszych w Polsce studiów doktoranckich „Bioinformatyka” z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych oraz Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Projekt otrzymał dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• Navi Expert: NaviExpert PLAY 6.0 – posiada pierwszą na polskim rynku nawigację środkami komunikacji miejskiej; NaviExpert ERA Premium Edition; Laur Konsumenta w kategorii „Odkrycie Roku”; ponad 300 tysięcy punktów POI w NaviExpert; ponad 660 mln zarejestrowanych użytkowników;
• Telecom Media: przygotowania do rozpoczęcia procesu wprowadzania spółki na giełdę – przekształcenie w spółkę akcyjną; do zarządu spółki dołączył Piotr Pajewski, odpowiedzialny również w MCI za zarządzanie wybranymi spółkami z portfela MCI.TechVentures i nowe inwestycje funduszu Helix Ventures Partner; ponad trzykrotny wzrost przychodów z reklamy mobilnej w stosunku do H1 2010 – umacnianie pozycji lidera rynku.

RAPORTY ANALITYCZNE

Strategia rozwoju MCI, przyjęta przez zarząd, spotkała się z uznaniem analityków dwóch domów maklerskich, co miało wyraz w opublikowanych ostatnio raportach analitycznych poświęconych MCI. W raporcie AmerBrokers (czerwiec br.) akcje MCI zostały wycenione w przedziale od 9,37 do 10,90 zł. Natomiast DnB NORD (lipiec br.) i BGŻ BM (październik br.) wydały dla akcji MCI rekomendację „kupuj”, wyceniając je odpowiednio na 9,77 zł i 8,76 zł.

ZMIANY W ZESPOLE MCI

Magdalena Pasecka dołączyła do zespołu we wrześniu br., jako Senior Director. Wcześniej rozwijała swoją karierę w Innova Capital (kontroler finansowy), KPMG Polska sp. zo.o. (supervisor działu audytu) i Alternative Assets AG.

Nowym dyrektorem finansowym, od dnia 2 września, jest Wojciech Marcińczyk. Wcześniej pracował m.in. w Exatel SA (dyrektor finansowy / członek zarządu), Billbird SA/Gtech/Lottomatica (dyrektor finansowy / członek zarządu) i Deloitte Business Consulting SA.

15.11.2010 Pobierz PDF