Aktualności

Pierwsze notowanie na GPW

26.01.2001 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management informuje, że debiut Spółki na GPW ustalono na 1 lutego 2001 roku. Do obrotu trafią akcje serii A, C, D i E, notowania zaś odbywać się będą na rynku podstawowym, w systemie ciągłym. MCI Management to pierwszy fundusz typu venture capital na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Giełda zakwalifikowała Spółkę do Segmentu Innowacji Technologicznych (SiTech).

Publiczna oferta akcji serii E, zakończona 20 grudnia 2000 roku przyniosła Spółce prawie dwukrotną nadsubskrypcję. Redukcja w Subtranszy Rynkowej Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 84%, natomiast w Subtranszy Ogólnej inwestorów indywidualnych 61%.

Jestem przekonany, że rynek dobrze przyjmie naszą ofertę. Zainteresowanie naszymi akcjami jest dwukrotnie wyższe niż ich podaż, dlatego moim zdaniem cena rynkowa ukształtuje się na poziomie 12 zł,/i> – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management SA.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. W 2001 roku fundusz zamierza zainwestować około 30 mln złotych w nowe projekty internetowe i informatyczne. Jako spółka giełdowa MCI zamierza wzmocnić pozycję lidera w swoim sektorze.


MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w branży IT. Celem działalności funduszu jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer S.A., CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Travelplanet.pl S.A. oraz CUBETEAM.COM S.A. Właścicielami MCI Management jest Czechowicz Ventures (60%) i giełdowa spółka HOWELL S.A (40%).
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Marketingu i PR
Edyta Jaroszkiewicz
Tel.: 022-8745883
THE ROWLAND COMPANY
Malwina Kiepiel
Eliza Misiecka
Tel.: 022-6516440

26.01.2001 Pobierz PDF