Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Pierwsza inwestycja Funduszu w biotechnologie

04.04.2007 Pobierz PDF

Nowa inwestycja funduszu MCI Management SA to spółka Finepharm sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Firma działa na rynku biotechnologicznym oraz rynku produktów farmaceutycznych. Zajmuje się wytwarzaniem aktywnych substancji farmaceutycznych nazywanych „Active Pharmaceutical Ingradients” (API), które są wykorzystywane przez przemysł farmaceutyczny do produkcji gotowych form leków oraz suplementów diety. Finepharm jest obecnie jednym z nielicznych podmiotów w Polsce, które zajmują się biotechnologią w skali przemysłowej.

Biotechnologia obejmuje zastosowanie żywych organizmów i komórek oraz nauk i technik biologicznych i inżynieryjnych w celu pozyskania produktów i usług. W przypadku Finepharm jest to wykorzystanie know-how biotechnologicznego oraz własnych unikalnych technologii produkcyjnych i badawczych dzięki którym wytwarzane są substancje farmaceutyczne API.

Inwestycja MCI przewiduje dofinansowanie Spółki w kwocie do 7.000.000 zł. Poszczególne etapy inwestycji będą realizowane w latach 2007-2009.

 Pierwsza runda finansowania w wysokości 1.000.000 zł jest realizowana obecnie i oznacza objęcie przez MCI 20,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Przy założeniu wykonania określonych parametrów budżetowych w 2007r. finansowanie obejmuje dopłatę do pierwszej rundy w wysokości kolejnego 1.000.000 zł.
 Druga, opcjonalna runda finansowania w wysokości 5.000.000 zł przewidziana jest na połowę 2009r. i będzie realizowana w oparciu o wycenę aktualnych wyników finansowych spółki. MCI w drugiej rundzie finansowania obejmie do 60% udziałów w spółce.
 Warunki umowy inwestycyjnej przewidują preferencyjne warunki wyjścia z inwestycji dla MCI.

Środki finansowe MCI zostaną przeznaczone na rozwój technologii i zakładu produkcyjnego, dokończenie wdrożenia standardu produkcyjnego GMP oraz rozwój portfela nowych produktów.

„Firma Finepharm jest firmą biotechnologiczną założoną w 2003r. na bazie oddziałów produkcyjnych wykupionych z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa. Od 2004r. do chwili obecnej firma prowadziła sprzedaż własnych produktów na poziomie 6 mln PLN rocznie, równolegle prowadząc kosztowną modernizację powierzchni produkcyjnych i laboratoriów. W 2006r. firma stanęła przed następującymi wyzwaniami:
konieczność wprowadzenia dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practices), pozwalającej na dywersyfikację odbiorców i wejście na nowe rynki,;
uruchomienie produkcji nowych leków rejestrowanych w UE, pozwalające na osiągnięcie nowych rynków – kilkunastokrotnie większych od rynku polskiego.
„Realizacja tych wyzwań wymaga poczynienia znacznych inwestycji. Jestem przekonany, że wejście finansowe MCI umożliwi realizację tej strategii i osiągnięcie do 2011r. kilkakrotnie większej skali produkcji. Jestem także pewien, że wspólnie z MCI uda nam się wprowadzić spółkę na giełdę papierów wartościowych w ciągu najbliższych 3 lat.” – powiedział Jan Czarnecki, Prezes Zarządu i założyciel Finepharm.

Piotr Kłodnicki, dyrektor inwestycyjny MCI, odpowiedzialny za realizację projektu tak komentuje inwestycję Funduszu: „Inwestycja w Finepharm idealnie wpasowuje się w strategię MCI Management SA dotyczącą zaangażowania inwestycyjnego w sektorach „biotech” i „medtech” oraz zgodna jest z prognozami szybkiego wzrostu tych sektorów. Finepharm jest spółką biotechnologiczną, znajdującą się we wzrostowej fazie rozwoju. Posiada potencjał technologiczny, kadrowy i portfel produktów farmaceutycznych. Dostępne są również aktywa produkcyjne i laboratoria badawcze. Wszystko to sprawia, że spółka posiada potencjał rynkowy umożliwiający szybki rozwój i wzrost wartości firmy. Środki MCI będą przeznaczone głównie na likwidację barier rozwoju spółki i produktów, czyli uzyskanie standardu produkcyjnego GMP oraz przygotowanie i rejestrację nowych leków i substancji czynnych. MCI decyduje się na inwestycję w Finepharm, gdyż widzimy ogromny potencjał w rozwijającym się rynku biotechnologii w Polsce, a także możliwość ekspansji spółki na rynkach Unii Europejskiej.”

Informacja o spółce i produktach
Spółka powstała w 2003r. jako spin-off z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA poprzez wykupienie i modernizację nieruchomości, urządzeń przemysłowych i laboratoryjnych. Finepharm dysponuje bogatymi doświadczeniami technologicznymi, licznymi kontaktami z firmami biotechnologicznymi w Europie i USA oraz posiada profesjonalny zespół 12 biotechnologów z wdrożonymi umiejętnościami pracy w systemie GMP i z predyspozycjami do prowadzenia prac badawczych. Aktywa spółki stanowią własne technologie produkcyjne API, zakład produkcyjny i laboratoria badawczo-rozwojowe oraz doświadczoną kadrę.

Produkty wytwarzane są na bazie technologii wdrażanych i opracowanych przez założyciela spółki, doktora nauk biochemicznych Jana Czarneckiego. Prace badawcze prowadzi od ponad 30 lat. Jest twórcą leku TFX, stosowanego w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C i reumatoidalnego zapalenia stawów. TFX jest jednym z pięciu oryginalnych leków wprowadzonych do terapii w historii polskiej farmacji. Domeną badawczą J.Czarneckiego jest wykrywanie naturalnych substancji czynnych.

Główne produkty wytwarzane obecnie oraz planowane do uruchomienie w przyszłości przez Spółkę:
 Aprotynina – należy do inhibitorów proteaz serynowych; zastosowanie w leczeniu ostrego zapalenia trzustki, niedokrwienia mięśnia sercowego,
 Pankreatyna – jest związkiem lipazyny, amylazy, proteazy; leki tej grupy zawierające pankreatynę ułatwiają przyswajanie białka i węglowodanów,
 Hialuronidaza – zwiększa przepuszczalność tkanek, co ułatwia resorpcję, zmniejsza wysięki i obrzęk; stosowana w zakrzepowych zapaleniach żył, krwiakach pourazowych, stłuczeniach, naderwaniach ścięgien i wiązadeł,
 TFX (thymus factor X) – działa stymulująco na wytwarzanie białych krwinek w szpiku kostnym pacjenta; podnosi odporność w chorobach nowotworowych, przewlekłych zapaleniach wątroby i w terapii promieniami radioaktywnymi,
 Fasolamina (nowy produkt) – związek stosowany do obniżania kaloryczności potraw poprzez blokowanie aktywność wytwarzania enzymu trawiennego,
 Siarczan chondroityny (nowy produkt) – unikatowa kompozycja składników służących wzmocnieniu stawów,
 Heparyny niskocząsteczkowe (nowy produkt) – lek stosowany w praktyce klinicznej służący zapobieganiu krzepnięciu krwi.
 Inne – w przygotowaniu własny portfel nowych leków i substancji czynnych.

Spółka prowadzi produkcję we własnych laboratoriach produkcyjnych. Sprzedaż prowadzona jest obecnie głównie do odbiorców krajowych. Dotychczasowe i nowe produkty przygotowane są do dystrybucji zagranicznej.

Strategia spółki zakłada uzyskanie certyfikatu GMP na przełomie 2007r. i 2008r. oraz uruchomienie certyfikowanej produkcji API, suplementów diety i rejestrowanych leków.

Założyciel – Jan Czarnecki,
 Studia na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytet Wrocławski 1960-1966
 Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne- Kierownik Zakładowego Laboratorium Badawczego 1966-1986
 Doktorat- Śląska Akademia Medyczna 1985
 Firma „Thymoorgan GMBH, Niemcy, szef Research&Development 1987-2004
 Laureat wielu konkursów na osiągnięcia techniczne w tym Mistrz Techniki Polskiej, I miejsce za opracowanie oryginalnego leku TFX (thymus factor X) jednego z pięciu w historii polskiej farmacji.
 Autor blisko 100 opracowań naukowych opublikowanych w kraju i za granicą
 Autor i współautor wielu patentów.
 Od 2003r. główny udziałowiec i założyciel spółki Finepharm – odpowiedzialny za badania, rozwój i strategię firmy.

04.04.2007 Pobierz PDF