Aktualności

Oświadczenie dot. publikacji w dniu 28.12.2013 r. artykułu „Straty nad Bosforem” w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet

30.12.2013 Pobierz PDF

W związku z opublikowaniem w dniu 28 grudnia 2013 roku (wydanie 28-29 grudnia) artykułu „Straty nad Bosforem” w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet, Zarząd MCI Management SA („MCI”) oświadcza, iż nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest informacja, jakoby MCI obejmował akcje Indeksu po 4,35 liry tureckiej.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 20 maja 2013 roku, w którym MCI informował o zawarciu umowy nabycia 11,2 mln akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. , płatność za nabyte akcje zrealizowana zostanie w transzach, przy czym płatność pierwszej transzy dokonana została z istotnym dyskontem wobec wyceny rynkowej w dniu 19 maja 2013 roku. Maksymalna cena nabycia akcji ustalona została na poziomie 4,35 TRL (turecki lir = 1,76 zł) za akcję. Całkowita wartość transakcji uwarunkowana jest realizacją ambitnych prognoz przez spółkę Index na lata 2013-2014.

Dodatkowo MCI oświadcza, że inwestycja w Indeks rozwija się zgodnie z przyjętymi założeniami biznesowymi, a obecna wycena giełdowa jej akcji znajduje się na poziomie umożliwiającym MCI księgowanie zysku z przeszacowania wartości tej inwestycji w stosunku do ceny zakupu.

Z poważaniem,

Zarząd MCI Management SA

30.12.2013 Pobierz PDF