Aktualności

Oświadczenie dot. publikacji w dniu 16.12.2013 r. artykułu „Dystrybutor IT został bez szefa sprzedaży” w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet

17.12.2013 Pobierz PDF

W związku z opublikowaniem w dniu 16 grudnia 2013 roku artykułu „Dystrybutor IT został bez szefa sprzedaży” w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet, Zarząd MCI Management SA („MCI”) oświadcza, iż:

  • Nie jest prawdą, że Pan Wojciech Łastowiecki odpowiadał w spółce ABC Data za sprzedaż i marketing. Pan Wojciech Łastowiecki zajmował się zarządzaniem produktami z oferty ABC Data, w tym kierowaniem procesem zakupów w Grupie ABC Data. Od lipca 2013 r. wg informacji posiadanych przez MCI zarządzanie sprzedażą należy do kompetencji Pana Dariusza Grądka, Dyrektora Generalnego Sprzedaży ABC Data podległego Prezesowi Zarządu spółki;
  • Nie jest prawdą, że Andrzej Sobol, współzałożyciel spółki ABC Data, „rozstał się z nią w atmosferze konfliktu z większościowym akcjonariuszem – MCI” . MCI nie powziął informacji i nie posiada żadnej wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do formułowania takich wniosków;
  • Nie jest prawdą, że „Łastowiecki również coraz trudniej dogaduje się z funduszem, mówiło się już od jakiegoś czasu. Dlatego decyzja rady nadzorczej (kontrolowanej przez MCI) o odwołaniu go ze stanowiska nie była niespodzianką”. MCI nie było i nie jest stroną w kwestiach jakichkolwiek rozmów czy innych stosunków pomiędzy spółką ABC Data SA a Panem Wojciechem Łastowieckim. Zgodnie z § 9 pkt. 2 Statutu ABC Data SA, to Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki. Obecna Rada Nadzorcza Spółki składa się z siedmiu członków: szczęściu członków niezależnych (w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego) i jednego (Tomasza Czechowicza) reprezentującego MCI Management SA. MCI Management bierze odpowiedzialność za jakość Rady Nadzorczej Spółki, zapewniając o jej doświadczeniu branżowym i poziomie merytorycznym. Jednym z zadań MCI Management, jako podmiotu współtworzącego strategię biznesową spółki ABC Data SA, jest także rekomendowanie jej Radzie Nadzorczej kształtu rekrutacji na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych ABC Data SA.

Z poważaniem,

Zarząd MCI Management SA

17.12.2013 Pobierz PDF