Aktualności

Ostrzeżenie przed oszustami!

27.07.2022 Pobierz PDF

MCI Capital TFI S.A. i MCI Capital ASI S.A.  (dalej łącznie: „MCI”) informują o zidentyfikowanych próbach podszywania się pod MCI lub pracowników MCI. Oszuści oferują uczestnictwo w inwestycjach dokonywanych przez MCI lub zarządzane przez MCI Capital TFI S.A. fundusze inwestycyjne za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych.

Informujemy, że MCI oferuje produkty inwestycyjne wyłącznie bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów, którymi mogą być banki lub domy maklerskie. Wszelkie inne formy oferowania produktów inwestycyjnych MCI, w szczególności przypadki przedstawiania oferty za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych stanowią oszustwo i próbę wyłudzenia pieniędzy.

W przypadku podejrzenia próby popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało popełnione prosimy o niezwłoczne poinformowanie MCI o tym fakcie oraz o złożenie stosownych zawiadomień na Policję lub do Prokuratury.

27.07.2022 Pobierz PDF