Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

One-2-One wchodzi na rynek niemiecki

02.06.2004 Pobierz PDF

One-2-One, dostawca usług dodanych w telefonii komórkowej, w 2003 roku zanotowała ponad 550 % dynamikę przychodów i zakończyła rok zyskiem.

One-2-One Sp. z o.o., spółka portfelowa MCI Management S.A., dokonała podsumowania działalności w 2003 roku. Obroty firmy w tym okresie wzrosły o 550 % do kwoty blisko
3 000 000 złotych. Pozwoliło to na zamknięcie roku pozytywnym wynikiem zarówno na poziomie EBIDTA, jak i netto, mimo ponoszenia kosztów intensywnego rozwoju nowych produktów, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2004 roku.

„Uważamy, że bardzo pozytywną cechą naszych wyników jest bezpieczna, zdywersyfikowana struktura przychodów, która zapewnia stabilne warunki działania w dłuższym okresie” – uważa Tomasz Długiewicz, Prezes Zarządu One-2-One. „W bieżącym roku zamierzamy utrzymać dynamikę wzrostu na poziomie trzycyfrowym.”

Ze względu na obecny etap rozwoju firmy, jeszcze istotniejsze od wyników finansowych, są efekty bieżącej działalności operacyjnej, które rzutować będą na wyniki spółki w okresie najbliższych 2 – 3 lat. Do nich należy zaliczyć umocnienie w 2003 pozycji lidera na rynku usług mobilnych w segmencie prasowym i radiowym. Przyczynił się do tego m.in. sukces wprowadzonej na rynek nowej wersji systemu Radio One’X, przeznaczonego do komunikacji smsowej dla stacji radiowego. Na koniec roku z rozwiązania tego korzystało ponad 90 stacji radiowych w całej Polsce.

One-2-One w ubiegłym roku została też udziałowcem agencji marketingu mobilnego MobiJOY!, która także swój pierwszy rok działalności zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Efekty synergii pomiędzy obydwoma firmami powinny ujawnić się już w bieżącym roku .

02.06.2004 Pobierz PDF