Digital DNA
Private Equity

Nasi inwestorzy

W Grupie MCI, Private Equity Managers pełni rolę zarządzającego Funduszami – tz. General Partner. MCI Capital S.A. jest wiodącym inwestorem (tz. Limited Partner, Cornerstone investor), który odpowiada za ok. 80% kapitału zaangażowanego w Fundusze.

Klienci instytucjonalni:

Nawiązujemy współpracę z funduszami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami finansowymi, w tym także family offices.

Do grona Limited Partners mogą należeć także największe globalne instytucje finansowe, angażujące swoje środki w wiele zróżnicowanych funduszy inwestycyjnych.

Kontakt: czupryna@mci.eu