Digital DNA
Private Equity

Nasi inwestorzy

W Grupie MCI, Private Equity Managers pełni rolę zarządzającego Funduszami – tz. General Partner. MCI Capital S.A. jest jednym z inwestorów zaangażowanych kapitałowo w Fundusze – tz. Limited Partner.

Inne Grupy inwestorów:

Klienci indywidualni

Informacje dla Klientów indywidualnych zainteresowanych zaangażowaniem się z Fundusze z Grupy MCI dostępne są w zakładce TFI (link) oraz przez kontakt z: certyfikaty@mci.eu

Klienci instytucjonalni

Nawiązujemy współpracę z funduszami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami finansowymi, w tym także family offices.

Do tej grupy należą także instytucje związane ze Skarbem Państwa, takie jak Krajowy Fundusz Kapitałowy (zaangażowany w fundusze Internet Ventures oraz Helix Ventures), czy potencjalnie Polski Fundusz Rozwoju.

Kontakt: marcinczyk@mci.eu

Klienci międzynarodowi

Do grona Limited Partners mogą należeć także największe globalne instytucje finansowe, angażujące swoje środki w wiele zróżnicowanych funduszy inwestycyjnych

Kontakt: czupryna@mci.eu