Aktualności

NWZA MCI Management zatwierdziło program emisji obligacji zamiennych na akcje

18.09.2012 Pobierz PDF

17 września br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MCI Management SA podjęło decyzję o zaakceptowaniu programu emisji obligacji zamiennych na akcje. Dzięki temu spółka może pozyskać z rynku maksymalnie 50 mln zł. Zostaną one zainwestowane w przedsięwzięcia technologiczne.

„Celem emisji jest sfinansowanie inwestycji w liderów nowych technologii przez fundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Obecnie dysponujemy płynnością rzędu 250 mln zł w środkach pieniężnych i niewykorzystanych liniach kredytowych, a emisja będzie kolejnym źródłem nowych środków na inwestycje. Łatwiej jest również przeprowadzić transakcję zakupu, gdy mamy już kapitał w rezerwie, a to zapewni nam emisja obligacji” – powiedział Wojciech Marcińczyk, dyrektor zarządzający MCI Management.

MCI Management przeprowadzi emisję do 5 tys. obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. W ramach programu obligacje będą emitowane w kilku seriach, do 31 grudnia 2014 r. i mogą być oferowane w formie emisji prywatnej lub publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena zamiany obligacji na akcje będzie zależna od daty dokonania konwersji. Najniższa planowana cena konwersji, przy dokonaniu wymiany do 31 grudnia 2012 r. to 9 zł, a najwyższa cena, przy wymianie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2019 r., to 17,54 zł. Cena wymiany jest zdecydowanie wyższa od obecnego kursu giełdowego, który na zamknięciu dzisiejszej sesji giełdowej wynosił 4,58 zł.

Pierwsza transza obligacji może zostać wyemitowana jeszcze w 2012 roku. Decyzja o parametrach emisji będzie podejmowana na bieżąco, w zależności od sytuacji rynkowej.

MCI, to jedna z wiodących grup private equity w regionie CEE, zarządzająca zdywersyfikowanym portfelem inwestycji w funduszach private equity i venture capital.Głównymi kanały pozyskiwania finansowania są: GPW poprzez emisje akcji i obligacji, Private Banking poprzez emisje certyfikatów inwestycyjnych, refinansowania bankowe, PARP i KFK oraz wyjścia z inwestycji. Spółka oczekuje, że jeszcze do końca tego roku zrealizuje wyjścia z inwestycji, w wyniku których uzyska od kilku do kilkunastu mln zł, osiągając w całym 2012 wynik na dezinwestycjach rzędu 170-200 mln zł.

„Podtrzymujemy prognozę wydatków na inwestycje od 300 do 500 mln zł w latach 2012 i 2013.
W kolejnych ich wartość będzie rosła i wyniesie kilkaset mln zł. Obecnie prowadzimy rozmowy
z podmiotami wartymi łącznie ok. 100 mln zł,. MCI.TechVentures w tym roku poinformuje jeszcze prawdopodobnie o 2-3 zakupach” – powiedział Wojciech Marcińczyk.

W wyniku emisji i konwersji, kapitał zakładowy MCI Management zwiększy się o kwotę nie wyższą niż 5.555.000 zł.

18.09.2012 Pobierz PDF