Aktualności

Nowy raport analityczny o MCI Management SA.Wycena na koniec 2005 roku – 2,72 PLN.

18.11.2005 Pobierz PDF

MCI Management SA przekazuje do wiadomości najnowszy raport analityczny na temat funduszu przygotowany przez firmę Probatus Financial Advisers.

Prezentowana w raporcie ostateczna wycena fair value jednej akcji MCI na koniec 2005 roku wynosi 2,72 PLN.

Raport jest datowany na październik 2005 r. i zawiera także informacje o najnowszych inwestycjach funduszu (DomZdrowia.pl).

Przedstawione w raporcie dane finansowe dotyczą I półrocza 2005 roku. Najnowszy raport kwartalny MCI został opublikowany 14 listopada 2005 r. Po trzech kwartałach 2005 r. fundusz MCI Management S.A. uzyskał 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi prawie 195% wzrostu w stosunku do porównywalnego wyniku netto z roku 2004. Jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres 2005 roku wyniósł 3,70 mln zł. Są to najlepsze wyniki w 5-letniej historii giełdowego funduszu venture capital. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Informacje dla Inwestorów/Raporty Finansowe na www.mci.pl

„ Raport rzetelnie i obszernie prezentuje specyfikę działalności funduszy inwestujących na rynkach TMT, jak również ocenę funkcjonowania spółek funduszu i firmy zarządzającej „ – powiedział Roman Cisek Dyrektor Finansowy funduszu , odpowiedzialny również za relacje inwestorskie w MCI Management SA .

18.11.2005 Pobierz PDF