Aktualności

Nowi ludzie w MCI Management SA

09.12.2000 Pobierz PDF

Fundusz MCI Management podjął decyzję o powiększeniu zespołu o dwie nowe osoby. Arkadiusz Śnieżko objął stanowisko Partnera i Wiceprezesa spółki. Dyrektorem Marketingu i PR została Edyta Jaroszkiewicz.

Arkadiusz Śnieżko będzie pełnił funkcję Wiceprezesa oraz, obok Tomasza
Czechowicza i Christophera Jasiaka, Partnera. Do jego obowiązków będzie należało
opracowywanie i realizacja strategii inwestycyjnej w obszarze rynku IT.
Arkadiusz Śnieżko przechodzi do MCI Management z Enterprise Investors, gdzie
pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 1999-2000 był Prezesem
Massachusetts Management Institute.

Arkadiusz Śnieżko otrzymał tytuł magistra na wydziale PPT Politechniki
Wrocławskiej. Jest absolwentem podyplomowych studiów: w Wyższej Szkole
Bankowości, w Central Connecticut State University na kierunku Zarządzanie i
Finanse oraz w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania na kierunku Doradztwo
Inwestycyjne. Aktualnie jest doktorantem w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Edyta Jaroszkiewicz, Dyrektor Marketingu i PR w MCI Management będzie
odpowiedzialna za politykę promocyjną i komunikacyjną firmy. Wcześniej pracowała
między innymi w firmie BiznesPolska.pl, gdzie pełniła funkcję Advertising Sales
Director i była odpowiedzialna za tworzenie strategii, koordynację współpracy z
klientami serwisu oraz organizację imprez First Tuesday.

Edyta Jaroszkiewicz ukończyła Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziele
Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem
Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Ekonomika Ubezpieczeń i
Bankowości.
Informacje o firmie
MCI jest funduszem venture capital wyspecjalizowanym
w branży IT. Celem działalności funduszu jest wzmacnianie wybranych
przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez
wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą
spółki: JTT Computer S.A., CCS S.A., Poland.com S.A., Bankier.pl S.A., Process4E
S.A., Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. oraz Travelplanet.pl. Właścicielami MCI
Management jest Czechowicz Ventures (60%) i giełdowa spółka HOWELL S.A (40%).
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Marketingu i PR
Edyta
Jaroszkiewicz
Tel.: 022-8745883

Wydane przez: ComPress SA; 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa
20
Kontakt: Bogdan Biniszewski, Anna Borys-Karwacka,

Tel./fax: 022-6132504, 6132520

09.12.2000 Pobierz PDF