Aktualności

Nowi klienci MCI

01.04.1999 Pobierz PDF

MCI – firma inwestycyjno-konsultingowa, założona i kierowana przez Tomasza Czechowicza,

zdecydowała się na współpracę z dwoma
nowymi klientami. MCI wesprze Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych oraz Polskie Sieci Teleinformatyczne S.Aswą wiedzą i doświadczeniem, będzie także wspomagać je w zakresie pozyskiwania niezbędnych funduszy.

BPSC jest znana firmą tworzącą nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Najnowsze produkty oparte są o
system bazy danych ORACLE. Firma zajmuje stabilną pozycję na rynku firm tworzących i wdrażających zintegrowane systemy informatyczne. Na mocy podpisanej umowy MCI wykona prace analityczne, które doprowadzą do powstania biznes planu,
w ramach którego zdefiniowana zostanie strategia biznesowa dla BPSC. MCI będzie współpracować także przy pozyskaniu inwestora dla przedsiębiorstwa.

PST jest producentem oprogramowania służącego do budowy sklepów w Internecie. Produkt o nazwie „InterMarket” jest owocem
kilkuletniej pracy zespołu analityków i programistów. Funkcjonalność, elastyczność i prostota obsługi programu czyni go unikalnym na rynku. Biorąc pod uwagę planowany dynamiczny rozwój e-commerce, (wg. Forrester Research wielość światowych obrotów handlowych w Internecie w 1998 roku wyniosła 8 mld USD; w 1999 roku – 13 mld USD; a w 2000 wyniesie ponad 150 mld USD), można oczekiwać znacznego wzrostu zainteresowania produktami tego typu. MCI będzie wspierać kierownictwo firmy w opracowaniu strategii wprowadzenia produktu na rynek, poprawie efektywności podstawowych procesów operacyjnych oraz zapewnieniu źródeł
finansowania projektu.

W związku z dynamicznym rozwojem dokonano zmian w strukturze firmy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pierwszą Radę

Nadzorczą, w skład której weszli:

Jacek Brachocki, dyrektor Banku Rozwoju Exportu. Dr
.Kazimierz Czechowicz, Prezes Zarządu Steinhoff Upholstery Poland. Marek
Moczulski, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Agros Holding.

Stanowisko Wiceprezesa ds. Inwestycyjnych obejmie od
1.05.1999 Jacek Ładny. Będzie on także kierował nowym, warszawskim oddziałem
spółki przy ulicy Racławickiej 129/16 (tel:22/ 824 55 68, fax: 22/ 824 55 69,
email: jacek.ladny@mci.com.pl)

Jacek Ładny jest absolwentem University of Minnesota, gdzie zdobył tytuł Executive MBA. Karierę zawodową rozpoczął od pracy
w Biurze Maklerskim PKO BP, gdzie pełnił funkcje wicedyrektora. W okresie 1998-1999 był jednym z dyrektorów funduszu inwestycyjnego „Przymierze” należącego do PKO S.A. i Alliance Managament. Brał również udział w pracach nad powstaniem funduszu emerytalnego „PKO Alliance”. W MCI będzie odpowiedzialny za prowadzenie projektów inwestycyjnych na rynku wtórnym i pierwotnym.

Prezes Zarządu MCI sp. z o.o, Tomasz Czechowicz powiedział: „Pan Jacek to wysokiej klasy profesjonalista, specjalizujący się w
bankowości inwestycyjnej. W połączeniu z naszą wiedzą i znajomością branży teleinformatycznej w Polsce nasza współpraca powinna dać znakomite efekty w realizacji naszej misji, którą jest dostarczanie kapitału i kompetencji polskim firmom teleinformatycznym”.

Dokonano również podwyższenia kapitału spółki o kwotę 1 140 000 PLN. Po tej zmianie wynosi on blisko 32 mln PLN.

MCI – informacje o firmie MCI jest wyspecjalizowaną firmą, będącą połączeniem funduszu inwestycyjnego i firmy konsultingowej. Celem jej działalności jest wzmacnianie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. MCI oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych, obejmujących większość dziedzin nowoczesnego zarządzania.

Założycielem i prezesem firmy jest Tomasz Czechowicz
– współzałożyciel i były prezes JTT Computer, zdobywca tytułów Lidera Polskiego
Biznesu ’97 i Postaci Roku w branży IT ’98.

Kontakt:
Piotr Laskowski
Sigma International
tel: 628 24
04
fax: 629 96 14
e-mail:
href=”mailto:piotr.laskowski@sigma.com.pl”>piotr.laskowski@sigma.com.pl

Monika Smyczko
MCI Sp. z.o.o.
tel/fax: 071/328 17 56

01.04.1999 Pobierz PDF