Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Nowa struktura organizacyjna Zarządu. Promocje Funduszu MCI Management SA.

08.03.2007 Pobierz PDF

Rada Nadzorcza MCI Management SA poszerzyła skład Zarządu Funduszu o 2 nowych członków : Panią Annę Hejkę – Arczyńską , Partnera MCI oraz Pana Romana Ciska , obecnego Dyrektora operacyjnego . Ponadto Zarząd promował następujące osoby ,wchodzące w skład zespołu inwestycyjnego . Celem funduszu jest zbudowanie jednego z największych oraz najsilniejszych zespołów menedżerów w zakresie inwestycji w spółki nowych technologii w Europie Centralnej oraz perspektywy tego regionu, który stanowi obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycji o charakterze VC/PE .MCI w dalszym ciągu będzie prowadziło aktywną politykę personalną dążąc do pozyskiwania, utrzymania i rozwoju najlepszych talentów branży venture capital/private equity na rynku.

Poniżej zamieszczamy aktualne stanowiska , promowanych osób wraz ze specjalizacją inwestycyjną oraz krótka notkę biograficzną .

Anna Hejka – Partner , członek Zarządu
Jest profesjonalistką doświadczoną w prowadzeniu interesów na styku odmiennych kultur i poprzez różne cykle ekonomiczne. W dowód uznania The World Economic Forum w Davos nadało jej tytuł Global Leader for Tomorrow. Członkini szeregu rad nadzorczych posiada szeroką wiedzę praktyczną w wielu gałęziach gospodarki i dogłębną znajomość funkcjonalnych wymagań przedsiębiorstwa. Działała również w US-Europe-Poland Action Commission Privatization Action Team sponsorowanym przez Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie, Komitecie Doradczym Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Komitecie Inwestycyjnym Amerykańskiej Izby Handlowej. Jest autorką artykułów w International Economy, National Review i Wprost oraz mówcą na międzynarodowych konferencjach takich jak the World Economic Forum czy Institute for International Research.W latach 1991-2006 założycielka oraz prezes Heyka Capital Markets, Inc. (firmy maklerskiej i banku inwestycyjnego. W 1995 Warsaw Business Journal sklasyfikował spółkę jako drugą pod względem kwoty sprowadzonego do Polski kapitału). Założyciel oraz dyrektor zarządzający Central European Foods, Inc. (1994 – 2001). Wice- Prezes w Security Pacific (1989 – 1991), bankowiec w Salomon Brothers (1987 – 1989) w USA., Oficer bankowy w JPMorgan Chase (1984 – 1986) oraz Analityk finansowy w Cargill (1981 – 1982) w Hiszpanii. Absolwentka dwujęzycznego programu studiów MBA w IESE w Hiszpanii (1982 – 1984). Studiowala na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowe stosunki gospodarcze (1977 – 1981). Ukończyła i prowadziła szereg programów szkoleniowych organizowanych przez pracodawców, oraz między innymi przez National Association for Security Dealers i Venture Capital Association. Posiada uprawnienia NASD Registered Principal and Representative, pozwalające na legalne prowadzenie sprzedaży akcji i udziałów na rynku amerykańskim
Odpowiedzialna za inwestycje typu big-ticket w Funduszu .

Roman Cisek – Director of Operations , członek Zarządu
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Uczestniczył w wielu szkoleniach o szerokiej tematyce m.in. negocjacje, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem i projektami, budowanie strategii, zarządzanie finansami i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Od października 2004 uczestnik programu ACCA Professional Scheme. W latach 1999-2002 pracował jako specjalista ds. controllingu w PROFES Sp. j. – średniej wielkości firmie doradczo-szkoleniowej we Wrocławiu. W lutym 2003 rozpoczął pracę w MCI Management SA jako Analityk (następnie Kontroler) Finansowy, jednocześnie przez rok (2004-2005) pełniąc obowiązki Kontrolera Finansowego w Travelplanet.pl SA – spółce portfelowej MCI. Na początku 2005 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego. Odpowiedzialny za nadzór spółek portfelowych: Travelplanet.pl SA, Bankier.pl SA oraz Clix Software Sp. z o.o. Od marca 2006 jest również Wiceprezesem Zarządu w spółce Czechowicz Ventures Sp. z o.o. – głównym udziałowcu MCI Management SA, a od sierpnia 2006 Członkiem Zarządu w spółce MCI Capital TFI SA.
Specjalizacja w Funduszu: zarządzanie finansami, administracja.

Andrzej Lis – Senior Investment Director
Ukończył wydział AWF we Wrocławiu. Od roku 1998 Prezes Zarządu CMM – Consulting Marketing anagement Sp. z o.o.- zajmującej się usługami doradczymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, restrukturyzacji. W latach 2000-2002 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Plazmatronika SA oraz Dyrektora Zarządzającego w Plazmatronika NT Sp. z o.o. Od roku 2004 jest Dyrektorem Inwestycyjnym w MCI oraz Prezesem Zarządu Technopolis Sp. z o.o. w spółce portfelowej Funduszu MCI, natomiast od czerwca 2005 zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Fnansowego w spółce z Grupy Kapitałowej MCI – Computer Communication Systems SA. Odbył liczne szkolenia dla kandydatów na członków zarządów i rad nadzorczych, z zakresu finansów, księgowości, PR, HR, zarządzania technologią.
Odpowiedzialny za inwestycje w obszarze IT oraz o charakterze restrukturyzacyjnym.

Roman Lubomski –Associate Investment Director
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Instytutu Telekomunikacji w Moskwie. Wykwalifikowany Doradca Podatkowy i Audytor, członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Od lipca 2005 roku Dyrektor Zarządzający (Wiceprezes) HYPERmedia Sp. z o.o., największej polskiej interaktywnej agencji reklamowej. Dyrektor Działu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej, Członek Rady Nadzorczej TP Med Sp. z o.o. (2004-2005). Zastępca Dyrektora Finansowego ORFE S.A., dystrybutora farmaceutyków notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (grudzień 2002 – luty 2004). Dyrektor Finansowy (Członek Zarządu) Grupy J. Walter Thompson, dostawcy usług reklamowych i medialnych, Członek Rady Nadzorczej domu mediowego MindShare. (listopad 2000 – listopad 2002).
Odpowiedzialny za małe i średnie inwestycje w obszarze internetu / oprogramowania, e-commerce i mediów.

Ondrej Bartos – Senior Investment Director
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Pradze na wydziale Finanse i Księgowość. Jest członkiem w wielu radach doradców i towarzyszeniach przemysłowych, często występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach, publikuje artykuły w prasie. W 1996 roku założył swoją pierwszą firmę: Credo International – zajmującą się doradztwem ekonomicznym i księgowym dla małych i średnich rzedsiębiorstw.W 1998 roku został współzałożycielem spółki projektującej oprogramowanie komputerowe Acron Communications, którą razem ze wspólnikami sprzedał w roku 2003 spółce Gitus Ltd. Od 1998 roku zaczął interesować się funduszami Venture Capital jako narzędziem finansowania rozwijających się spółek i zaczął badać globalny rynek VC. W latach 1998 i 1999 organizował także duże konferencje VC w Czechach, sponsorowanych przy wsparciu CVCA i EVCA. Od 1999 buduje First Tuesday Czech Republic, jako platformę networking dla spółek w fazie start-up oraz inwestorów private equity, ponadto był także pośrednikiem pomiędzy spółkami poszukującymi funduszy i VCs w Czechach .
Odpowiedzialny za inwestycje small/mid-ticket w obszarze internetu na rynkach Czech , Słowacji i Wegier .

Jan Habermann –Senior Investment Manager
Absolwent kierunku Finanse i Księgowość Akademii Ekonomicznej w Pradze.Od 1996 roku współzałożyciel, partner i konsultant spółki Credo Int., świadczącej usługi w zakresie doradztwa gospodarczego dla MŚP.W 1998 roku był współzałożycielem spółki Acron Communications, zajmującej się rozwojem oprogramowania i usługami IT, której następnie został dyrektorem zarządzającym. W 2003 zarządzał procesem przejęcia działalności Acron przez inwestora strategicznego.Był także zaangażowany w rozwój działań First Tuesday w Czechach od roku 1999. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie finansowe TUESDAY Business Network – następcy First Tuesday.Zasiada w wielu Zarządach i Radach Nadzorczych innych spółek.
Odpowiedzialny za inwestycje typy small- ticket z obszaru mobile w Czechach.

• Small-ticket – inwestycje do poziomu 0,5 mln EUR
• Mid-ticket – inwestycje od 0,5 mln do 1,5 mln EUR
• Big-ticket – inwestycje powyżej 1,5 mln EUR

08.03.2007 Pobierz PDF