Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Nowa emisja obligacji na rynku czeskim

11.04.2016 Pobierz PDF

MCI.EuroVentures, fundusz którego certyfikaty posiada MCI Capital, poprzez swoją spółkę specjalnego przeznaczenia, wyemitowało obligacje na rynku czeskim o wartości ponad 95 mln PLN (600 mln CZK)

  • Obligacje 5 letnie o terminie zapadalności: kwiecień 2021r.
  • Obligacje są oprocentowane wg rocznej stopy 6M PRIBOR powiększonej o marżę w wysokości 3,8 p.p.
  • Cena emisyjna 100.224% oznacza efektywną stawkę 3,75% powiększoną o 6M PRIBOR.
  • Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.
  • Agentem emisji była Ceska sporitelna

Emisja obligacji korporacyjnych w Czechach zakończyła się bardzo dużym sukcesem. To pierwszy taki przypadek pozyskania kapitału na nowe inwestycje przez fundusz MCI.EuroVentures na rynku zagranicznym.

– Sukces przeprowadzonej emisji obligacji w Czechach pokazuje, że marka MCI cieszy się dużym zaufaniem poza granicami kraju. Kontynuujemy nasze zainteresowanie taką formą pozyskiwania kapitału, obok aktywnie prowadzonej przez MCI Capital TFI sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków z giełdy – powiedział Wojciech Marcińczyk, wice-prezes zarządu MCI Capital.

Jest to największa w historii MCI emisja obligacji, dodatkowo z najdłuższym, 5-letnim, terminem ich zapadalności. W pierwszym okresie rozliczeniowym, pełne oprocentowanie papierów dłużnych notowanych na praskiej giełdzie, wynosić będzie 4,16 p.p. (3,8 p.p. + 6M PRIBOR).

– Emisja jest dowodem docenienia nas przez duże instytucje finansowe w regionie. Zarówno skala jak i oprocentowanie instrumentów dłużnych kwalifikuje MCI jako zaufanego partnera. Z operacyjnego punktu widzenia naszej działalności, pozwala nam też myśleć o kolejnych projektach inwestycyjnych w obszarze spółek buyout’owych w Polsce, oraz regionie CEE – dodał Marcińczyk.

Pozyskane z emisji środki mogą być wykorzystane do dalszych inwestycji prowadzonych przez fundusz MCI.EuroVentures.

– Sytuację makroekonomiczną w 2016 roku w regionie oceniamy jako sprzyjającą inwestycjom i poszerzaniu portfolio spółek funduszu, w związku z obserwowanym spadkiem wartości wielu przedsiębiorstw. Ma to miejsce szczególnie w Polsce. Stąd cieszy pojawienie się dodatkowych środków na ewentualne zakupy – powiedział Cezary Smorszczewski, prezes Private Equity Managers, spółki zarządzającej funduszem MCI.EuroVentres. Osiągane przez zarządzane przez nas fundusze stopy zwrotu, utwierdzają nas w przekonaniu o właściwie dobranej strategii. Chcemy dalej poszerzać naszą obecność w firmach związanych z gospodarką cyfrową, czego dowodem jest ostatnie przejęcie spółki Mobiltek za ponad 100 mln zł, oraz zamiar objęcia 33% akcji giełdowego ATM. – uzupełnił Smorszczewski.

11.04.2016 Pobierz PDF