Aktualności

Niepubliczna emisja obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA zakończyła się sukcesem

11.09.2009 Pobierz PDF

Powodzeniem zakończyła się niepubliczna emisja obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA. Z uwagi na wysoki popyt, przekraczający podaż konieczna była redukcja zleceń.

Emisja skierowana była głównie do inwestorów instytucjonalnych. Oferowane były obligacje trzyletnie, zamienne na akcje. Wielkość emisji wyniosła 5.000 szt. o łącznej wartości 50 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku emisji, zwłaszcza że w gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaście funduszy (inwestycyjne i OFE). Wysokie zainteresowanie naszymi obligacjami, to także dowód na to czego dziś poszukują wymagający inwestorzy finansowi. Obligacja zamienna jest hybrydą zawierającą zarówno elementy instrumentu dłużnego, dającego stałe oprocentowanie, a w związku z możliwością zamiany na akcje posiada też cechy papieru udziałowego. Mam nadzieję, że obecni obligatariusze, po dokonaniu konwersji zostaną w przyszłości akcjonariuszami MCI. Dopełnimy wszelkich starań, by zwrot z inwestycji okazał się dla nich wysoce satysfakcjonujący – powiedziała Beata Stelmach, członek zarządu MCI Management SA.

Wybrane parametry obligacji:
– obligacja na okaziciela,zamienna na akcje, trzyletnia, z terminem wykupu 10 września 2012 roku (w przypadku nie zrealizowania prawa do zamiany obligacji na akcje);
– cena konwersji: 6,25 PLN
– MCI Management SA ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po dniu 11 września 2011 roku oraz pod warunkiem, że chociażby jeden raz cena akcji MCI Management SA notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekroczy cenę zamiany o 50%
– odsetki płacone półrocznie w datach: 12 marca 2010 roku, 10 września 2010 roku, 11 marca 2011 roku, 9 września 2011 roku, 9 marca 2012 roku, 10 września 2012 roku
– zarząd MCI Management podejmie działania w celu wprowadzenia obligacji do wtórnego obrotu na rynku ASO;
– agentem emisji jest Raiffeisen Bank Polska

11.09.2009 Pobierz PDF