Aktualności

Nagrody „Everesty 2009” rozdane

27.11.2009 Pobierz PDF

Podczas tegorocznej Gali „Everesty”, która odbyła się 25 listopada, wyróżniono spółki, które potrafiły oprzeć się kryzysowi. Były to: ABC Data, NaviExpert i One-2-One. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: „Poprawa efektywności”, „Rozwój innowacyjności” i „Wzrost sprzedaży”. Specjalne wyróżnienie, „Exit roku”, przyznano spółce Bankier.pl.

Zwycięzcą w kategorii „Poprawa efektywności” została ABC Data.
„Nagroda dla ABC Data to nagroda dla całego zespołu pracowniczego, który w przełomowym czasie kryzysu był w stanie zmobilizować się, dokonując identyfikacji kluczowych ryzyk biznesowych i właściwego ich zaadresowania. ABC Data to doskonały przykład że firma o dwudziestoletniej historii nie jest organizacją inercyjną.” – powiedział Konrad Sitnik, wiceprezes MCI.

Nagrodę w kategorii „Rozwój innowacyjności” kapituła przyznała spółce NaviExpert.
„Nagroda w kategorii „Rozwój innowacyjności” dla NaviExpert jest w pełni zasłużona, ponieważ mówimy o spółce oferującej nowatorską nawigację na telefony komórkowe. Nawigację NaviExpert wyróżniają dwa kluczowe elementy: community traffic online i free search. Usługa community traffic online pozwala na wyznaczanie trasy przejazdu w czasie rzeczywistym, co umożliwia omijanie korków i – dzięki temu – znacząco skraca czas potrzebny na dotarcie do celu. Natomiast free search to unikalna wyszukiwarka kontekstowa umożliwiająca szybkie znalezienie interesującego miejsca (point of interest). Warto tutaj dodać, że jest to nowatorskie rozwiązanie, niedostępne w innych systemach nawigacyjnych, nawet w Google.” – powiedziała wręczając statuetkę Małgorzata Walczak, venture partner MCI.

W kategorii „Wzrost sprzedaży” zwyciężyła Grupa One-2-One.
„Grupa One-2-One w 2009 r. pokazała, że kreatywne różnicowanie oferty i tworzenie dla swoich Klientów nowych obszarów przychodów może być doskonałą odpowiedzią strategiczną na kryzys. W rezultacie, spółki Grupy wykorzystały istniejące duże możliwości wzrostu w sektorze mobilnych usług dodanych i komunikacji interaktywnej na rynku polskim, przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy z kluczowymi klientami spółki, takimi jak EuroZet oraz TVP. Dynamika wzrostu sprzedaży O2O w ostatnich 11 miesiącach była niezwykle wysoka, a zarząd Spółki prognozuje swoje skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2009 na poziomie 55 mln zł (wzrost względem roku 2008 o 59%), wynik EBITDA w wysokości 1 mln zł (wzrost o ponad 154%) i zakłada jednocześnie dodatni wynik finansowy na działalności kontynuowanej.” – powiedział w uzasadnieniu Sylwester Janik, venture partner MCI.

Kapituła postanowiła również przyznać wyróżnienie specjalne zarządowi Bankier.pl, za zbudowanie wartości spółki, która przełożyła się na sukces podczas wyjścia MCI z Bankiera w lipcu tego roku.
„Everesty” to coroczna ekskluzywna gala organizowana przez MCI Management SA, stanowiąca podsumowanie działalności w mijającym roku. Corocznie zarząd MCI przyznaje wybranym Spółkom portfelowym nagrody za szczególne osiągnięcia. Podczas tegorocznej Gali obchodzone było również dziesięciolecie istnienia MCI.

„W okresie ostatnich dziesięciu lat doświadczyliśmy zarówno okresu wielkiej hossy, jak i dwukrotnego załamania rynku. Biorąc pod uwagę wszystkie transakcje wyjścia oraz wartość bieżącą portfela Zespół zarządzający MCI osiągnął w tym czasie wewnętrzną stopę zwrotu netto na poziomie 18,9% rocznie. To plasuje nas w czołówce światowych funduszy venture capital.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes i założyciel MCI.

Na zaproszenie MCI wykład specjalny pt. „Polska perłą w koronie Europy Środkowo-Wschodniej?” wygłosił Pasquale Diana, wiceprezes Research Department w Morgan Stanley, zajmujący się regionem Europy Środkowej. Dyskusja poświęcona bieżącej sytuacji w Regionie kontynuowana była także podczas wieczornej Gali.

27.11.2009 Pobierz PDF