Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI

06.04.2018 Pobierz PDF

Michał Staszkiewicz dołącza do Grupy MCI. Obejmie stanowisko wiceprezesa Private Equity Managers S.A. oraz dołączy do zespołu MCI Capital TFI. Poprzednio związany był z Franklin Templeton.

Z początkiem kwietnia Michał Staszkiewicz dołącza do składu zarządów MCI Capital TFI oraz Private Equity Managers S.A. Będzie odpowiedzialny za prowadzenie zespołu fundraisingowego oraz współpracę z siecią dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych.

– Ogromnie się cieszę, iż do naszego zespołu dołącza Michał, osoba z tak dużym, blisko 20-letnim doświadczeniu w fundraisingu. Strategia rozwoju grupy MCI zakłada poszerzenie grona odbiorców certyfikatów MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures oraz MCI.CreditVentures i skierowanie naszych unikalnych produktów do zamożnych inwestorów indywidualnych w Polsce. Wierzymy, że kluczem do zrealizowania tego celu jest doskonałe rozeznanie rynku oraz jak najlepsza edukacja w obszarze Private Equity. Do naszego zespołu zapraszamy osoby z doświadczeniem, uznane i wysoce cenionych na rynku finansowym – mówi Tomasz Czechowicz, prezes Zarządu MCI Capital TFI oraz Private Equity Managers.

Przed przejściem do grupy MCI Michał Staszkiewicz zarządzał dystrybucją i marketingiem funduszy grupy Franklin Templeton w Polsce, a także w krajach bałtyckich, Rosji oraz Rumunii, gdzie odpowiadał za wsparcie dystrybutorów, w tym przede wszystkim banków, w działalności związanej ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych SICAV. W trakcie dwunastoletniej pracy dla grupy Franklin Templeton zbudował relacje rynkowe i sieć dystrybucji funduszy, zapewniając grupie FTI w Polsce pozycję rynkowego lidera w kategorii funduszy zagranicznych. Współkoordynował w 2016 roku projekt uruchomienia Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którego został Członkiem Zarządu.

Michał Staszkiewicz jest autorem wielu rynkowych inicjatyw z zakresu komunikacji finansowej wśród private bankierów i doradców finansowych, które przyczyniły się do podnoszenia świadomości inwestycyjnej Polaków.

W latach 2002 – 2006 kierował departamentem sprzedaży Pioneer Pekao Investment Management oraz odpowiadał za relację z dystrybutorami w pierwszym w Polsce Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI.

Michał Staszkiewicz ukończył studia licencjackie z finansów i bankowości w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie z zarządzania finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Uzyskał certyfikat inwestycyjny Claritas Investment Certificate nr 2206 wydany przez Instytut CFA.

06.04.2018 Pobierz PDF