Aktualności

Mezzanine Management inwestuje 50 mln zł w Private Equity Managers S.A.

19.01.2015 Pobierz PDF

AMC III MOON B.V., spółka zależna od Accession Mezzanine Capital III L.P., z siedzibą w St Helier, Jersey („MM“) kupiła 8,33 proc. akcji w ramach trzeciej transzy pre-IPO Private Equity Managers S.A. („PEManagers”, „Spółka“), spółki dominującej w grupie kapitałowej podmiotów zarządzających aktywami alternatywnymi typu private equity. Spółka ta nabędzie również obligacje Spółki zamienne na akcje. W sumie inwestycja w PEManagers wyniesie 50 mln zł. Transakcja przeprowadzona została wg wyceny equity Spółki na poziomie 340 mln zł. MCI Management planuje przeprowadzić ofertę publiczną Spółki w I kwartale 2015 r.

PEManagers zrobiła kolejny krok w stronę GPW. Pozyskała doświadczonego międzynarodowego inwestora finansowego, który charakteryzuje się długim horyzontem inwestycyjnym. W ramach trzeciej i ostatniej cześci pre-IPO Społki sprzedano na rzecz MM akcje, stanowiące 8,33 proc. w kapitale zakładowym PEManagers. Transakcja przeprowadzona została wg wyceny equity Spółki na poziomie 340 mln zł. To istotny wzrost w stosunku do wyceny poprzednich etapów pre-IPO, kiedy inwestorzy wycenili Spółkę na blisko 200 mln zł. W ramach relizowanej transakcji MM obejmie też obligacje Spółki zamienne na akcje. W sumie jego inwestycja w PEManagers wyniesie 50 mln zł. Na chwilę obecną, po trzech rundach pre-IPO, akcje Spółki które pozostały w funduszu MCI.EuroVentures 1.0 to 12,87% i w większości będą one przeznaczone na potrzeby oferty publicznej.

– Wycena PEManagers odzwierciedla dynamiczny rozwój asset managera aktywów private equity. To dowodzi, że inwestorzy doceniają nasz model biznesowy i dynamicznie poprawiające się wyniki finansowe. Na naszą korzyść działają również dobre perspektywy wzrostu rynków, na ktrórych inwestują nasze fundusze oraz osiągane wysokie zwroty z inwestycji – ocenił Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. i Wiceprezes Zarządu Private Equity Managers S.A. odpowiedzialny za IPO Spółki – Cieszę się, że do grona naszych inwestorów dołączył Mezzanine Management. To zaufany partner, dzięki któremu wzmocnimy naszą pozycję na arenie międzynarodowej – dodał.

– Zdecydowaliśmy się zainwestować w PEManagers ze względu na jej atrakcyjny model biznesowy i nowe możliwości, jakie dają wiedza partnerów, doświadczenie i know how naszych firm działających wspólnie. Dodatkowo wysokiej klasy zespół zarządzający PEManagers to gwaranacja skutecznej realizacji strategii dalszego rozwoju Społki, co jest kluczowe w budowaniu długoterminowej wartości Spółki – skomentował Przemysław Głębocki, Managing Director Mezzanine Management.

Intencją PEManagers i MM jest długoterminowa współpraca. W obszarze inwestycji społki zamierzają realizować kolejne wspólne projekty inwestycyjne. W przeszłości obie firmy z sukcesem współpracowały przy transakcjach realizowanych dla spółek portfelowych funduszy MCI: pozyskaniu kapitału dla rosyjskiej Travelata i czeskiej Invia. Drugim obszarem wspólnych działań jest pozyskiwanie kapitału na nowe inwestycje. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Mezzanine Management PEManagers będzie miała możliwość zdywersyfikowania kanałów pozyskiwania finansowania oraz dotarcia do międzynarodowych inwestorów, co pozwoli Spółce istotnie zwiekszyć skalę prowadzonej działalności.

Spółka jest przygotowana do przeprowadzenia oferty publicznej akcji. W zależności od warunków rynkowych i decyzji KNF, PEManagers S.A oczekuje przeprowadzenia IPO w pierwszym kwartale 2015 r.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: Noble Securities S.A. (oferujący), Art Capital Sp. z o.o. (doradca finansowy) oraz Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. (doradca prawny). Audytorem Spółki jest PKF Consult Sp. z o.o.

 

O Private Equity Managers S.A.:

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital („Grupa”).

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A., inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Charakteryzuje je bardzo niskie ryzyko odpływu kapitału pod zarządzaniem, związane z długoterminową specyfiką działania funduszy private equity oraz gotówkowym charakterem przychodów. Polityka dywidendowa Spółki zakłada rekomendowanie przez Zarząd Spółki wypłaty dywidendy w wysokości od 50 do 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Warunkiem wypłaty dywidendy jest dysponowanie wolną gotówką. Na koniec trzeciego kwartału 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,33 mld zł.

O Mezzanine Management:

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, których łączna wielkość przewyższa pół miliarda euro. Spółka operuje w Europie Środkowo Wschodniej od 2001 roku poprzez biura w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Kijowie. Portfolio inwestycyjne AMC jest zróżnicowane i zawiera również szereg inwestycji w sektorze usług finansowych w regionie np. Masterlease, AASA Global, JetFinance czy PrimoCollect. http://www.mezzmanagement.com. Ostatnie inwestycje w Polsce to AASA Global oraz Dominium S.A.

19.01.2015 Pobierz PDF