Digital DNA
Private Equity

Fundusze planowane

Grupa MCI stale bada możliwości zaangażowania w nowe fundusze. Obecnie rozważane są następujące obszary:

Helix Ventures II

Fundusz inwestujący na poziomie seed w Polsce i startupy powiązane z polską gospodarką cyfrową

Digital Ventures

Fundusz z udziałem MCI Capital oraz instytucjonalnych inwestorów zewnętrznych, inwestujący w Polsce i krajach regionu, w spółki technologiczne, na etapie rund A-C

Food Tech Fund

Fundusz inwestujący w Polsce i innych państwach regionu CEE, skupiający się na rundach A-C spółek związanych z transformacją segmentu agro (eco-food, optymalizacja łańcucha dostaw, big data)

PE/LBO Fund

Fundusz inwestujący w dojrzałe przedsiębiorstwa w Polsce i regionie CEE, przechodzące proces transformacji cyfrowej, lub potrzebujące wsparcia w uzyskaniu pozycji lidera w swoich branżach