Aktualności

MCI zwiększa zaangażowanie w fundusz Internet Ventures FIZ

13.11.2012 Pobierz PDF
MCI Management S.A. (MCI), wiodąca grupa private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, zwiększa zaangażowanie w fundusz Internet Ventures FIZ inwestujący w spółki technologiczne będące we wczesnej fazie rozwoju. W wyniku tej operacji, MCI będzie zarządzało funduszami early stage o łącznej kapitalizacji 150 mln zł, które to w 50% są finansowe przez KFK i PARP. Uwzględniając dotychczasowe inwestycje tych funduszy, MCI planuje jeszcze zainwestować około 100 mln zł.

W wyniku porozumienia zawartego przez IIF SA z MCI Management S.A. oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym, IIF SA sprzedaje MCI Management S.A. posiadane przez siebie certyfikaty inwestycyjne funduszu Internet Ventures oraz przestaje pełnić funkcję podmiotu współzarządzającego funduszem.

W wyniku zawartego porozumienia jedynymi inwestorami funduszu Internet Ventures pozostaną MCI Management oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy, w równej proporcji 50%:50%.

Jednocześnie, MCI Management SA będzie samodzielnie zarządzało funduszem Internet Ventures.

Kapitalizacja funduszu Internet Ventures FIZ wynosi 100 mln zł. Maksymalne zaangażowanie funduszu w spółkę nie przekracza 1,5 mln euro, a strategia inwestycyjna koncentruje się na przedsięwzięciach na wczesnym etapie rozwoju w obszarze cloud computing, Internet, software, technologie mobilne i bezprzewodowe. Dotychczas fundusz zainwestował w kompan.pl, jednego z największych dystrybutorów reklam kontekstowych w wyszukiwarkach w Polsce.

„Nie wykluczamy dalszych działań zmierzających do konsolidacji zarządzania funduszami early stage. Uważam, iż rynek jest nadmiernie rozdrobiony, dlatego też oczekujemy dalszej konsolidacji przez najsilniejsze podmioty” – mówi Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu i Partner Zarządzający MCI Management S.A.

„Łącznie w ramach naszych trzech funduszy early stage mamy do dyspozycji 100 mln zł, które zamierzamy zainwestować w okresie najbliższych 3 lat. Udział inwestora publicznego w postaci KFK w naszych funduszach pozwala nam na lepsze zarządzanie ryzykiem w tym zakresie naszej działalności, która dotyczy inwestycji w spółki na wczesnym etapie ” – mówi Sylwester Janik, Partner w MCI Management S.A.

Oprócz Internet Ventures FIZ, MCI uruchomił wspólnie z partnerami publicznymi (KFK i PARP) jeszcze dwa fundusze: Helix Ventures Partners FIZ i MCI.Bioventures FIZ.

Helix Ventures Partners FIZ (HVP) inwestuje w projekty na wczesnych etapach rozwoju z obszaru Internetu, software’u i technologii mobilnych, a jego kapitalizacja wynosi 40 mln zł. Do końca Q3 2012 fundusz zrealizował już plan inwestycyjny w 80%.

MCI.Bioventures FIZ inwestuje w sektory ochrony zdrowia, medtech i life science. Fundusz zainwestował już wszystkie ze zgromadzonych 29 mln zł. W skład jego portfela m. in. wchodzą: Genomed S.A. (diagnostyka medyczna, analiza i synteza DNA), 24med (prywatne pogotowie ratunkowe) oraz Dom Zdrowia S.A. (apteka internetowa).

13.11.2012 Pobierz PDF