Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI zaskoczyło wysokim zyskiem. Jakie ma plany – pyta Parkiet.

23.09.2021 Pobierz PDF

Gazeta giełdy Parkiet informuje o rekordowych wynikach MCI. Wynik netto w I półroczu 2021 r. wyniósł ponad 466 mln zł wobec 9,5 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 353 mln zł z 17,9 mln zł. W samym II kwartale spółka wypracowała zysk z inwestycji (głównie wynik na certyfikatach inwestycyjnych) na poziomie nieco ponad 310 mln zł wobec 13,2 mln zł rok wcześniej. Krzysztof Radojewski, analityk Noble Securities, podkreśla, że na zyski z inwestycji złożyły się głównie wzrost wartości aktywów MCI.EuroVentures FIZ o 263,4 mln zł oraz MCI.TechVentures FIZ o 41,5 mln zł. W subfunduszu MCI.EV FIZ zysk wynikał głównie ze wzrostu wyceny inwestycji w spółkę IAI, a w subfunduszu MCI.TV FIZ m.in. ze zrealizowania zysku na wyjściu z Pigu.

Wywiad z Ewą Ogryczak – Wiceprezes Zarządu MCI Capital ASI S.A.

23.09.2021 Pobierz PDF